Öğrenci Konseyi

Misyon:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak birincil amacımız, okulumuz bünyesindeki öğrencilerin tüm isteklerini karşılamak ve en iyi şekilde temsiliyetini sağlamaktır. Okulumuz öğrencilerinin desteği ile akademik ve sosyal olarak tüm sorunlarıyla ilgilenip, her sorumluluğu BİLGİ Öğrenci Konseyi olarak layığıyla yerine getirmektir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi her fakülteden bir temsilci barındıran demokratik seçimlerle oluşturulmuş bir yönetim yapısına sahiptir. Her öğrencinin ihtiyacını ve sorununu benimseyerek okulumuzda ve her türlü platformda öğrencileri en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.

Vizyon:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak vizyonumuz öğrenciyi dinleme, anlama ve çözüm sunma mekanizmalarını tam oturtmuş, öğrencilerin tam temsiliyetini sağlamış bir Öğrenci Konseyi olmaktır.


Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız

Öğrenci Konseyi İlişkileri ve Burslar Sorumlusu Emine Çağan

İletişim: ogrencikonseyi@bilgi.edu.tr