Formlar

Aşağıdaki formlardan herhangi birini doldurduktan sonra çıktısını alıp imzalayarak işleme alınması için Öğrenci İşleri Ofisi'ne bırakmanızı rica ederiz. 

Formlar

Yaz okulu başvuru formu

Bölüm Dışı Ders Ekleme Dilekçesi

İç Yatay Geçiş Başvuru Formu

Kayıt Sildirme Formu

Kayıt Açtırma Formu

Kredi Transfer Formu

Kayıt Dondurma Formu

Ders Muafiyet Formu

Geç Kayıt DilekçesiTezsiz (Projeli) Yüksek Lisans Programları için Formlar

Proje Danışmanı Atama Formu

Proje Konu Formu

Proje Danışmanı ve Proje Konusu Atama Formu

Proje Konusu ve / veya Danışman Değişikliği Onay Formu

Proje Teslim Formu

Proje Danışmanı İmzalı Onay Sayfası Şablonu

Proje Arşiv Formu


Tezli Yüksek Lisans Programları için Formlar

Tez Çalışması İntihal Yazılım Programı Raporu Uygunluk Formu

Tez Danışmanı Atama Formu

Tez Konusu Atama Formu

Tez Danışmanı ve Tez Konusu Atama Formu

Tez Konusu ve / veya Danışman Değişikliği Onay Formu

Tez Teslimi Formu

Tez Jüri Bildirimi Formu

Tez Çalışması Etik Kurul İzin Muafiyet Formu

Etik Kurul Başvuru Formu

Tez Savunma Karar Formu

Jüri İmzalı Tez Onay Formu 

Kütüphane ve E-kaynaklar Tez Yayınlama İzin Formu

Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tez Veri Girişi ve Kompakt Disklerin Hazırlanması


Doktora programları için formlar

Doktora Tez Danışmanı Atama Formu

Doktora Tez Danışmanı ve Tez Konusu Atama Formu

Doktora Tez Konu ve / veya Danışman Değişikliği Onay Formu

Doktora Yeterlik Jüri Belirleme Formu

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Karar Formu

Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Karar Formu - 1

Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Karar Formu - 2

Doktora Tez İzleme Komitesi Belirme Formu

Doktora Programı Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

Doktora Tez İzleme Komitesi Değişikliği Onay Formu

Tez İzleme Raporu Değerleme Tutanağı

Doktora Tez Teslim Formu

Doktora Tez Jüri Bildirim Formu

Doktora Tez Savunması Karar Formu

Doktora Jüri İmzalı Tez Onay Formu

Tez Çalışması İntihal Yazılım Programı Raporu Uygunluk Formu

Tez Çalışması Etik Kurul İzin Muafiyet Formu

Kütüphane ve E-kaynaklar Tez Yayınlama İzin Formu

Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tez Veri Girişi ve Kompakt Disklerin Hazırlanması

Etik Kurul Başvuru Formu