Kurum İçi Yatay Geçiş (Başarıya Göre)

 • Başvuru tarihleri web sayfasından ilan edilir. 
 • Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İstenilen belgeler ,jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. 
 • Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirilmez.
 • Başvurularla ilgili sorularınızı ogrenciisleri@bilgi.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
 • Bölüm değişikliğinde ÖSYM burslarının devamıyla ilgili değerlendirme için adaylar, başvurularını teslim ettikten ve tamamladıktan sonra burs başvuru formunu doldurarak YKS’de alınan tüm puanları gösteren sınav sonuç ve yerleştirme belgesinin kopyasıyla birlikte burslar@bilgi.edu.tr adresine mail atmalıdır.

 

Genel Koşullar:

 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl için yurt içindeki diğer üniversitelerin ilgili diploma programlarında taban puanı oluşmamış ise, öğrencinin yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez. Lisans-lisans, önlisans-önlisans programları arasında  başarıya göre yatay geçiş yapılabilir.
 • Öğrenci, Üniversitede bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 • Özel yetenek sınavıyla girilen programlardan birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, İlgili Fakülte ile görüşüp sınav koşulları hakkında bilgi alması ,başvurunun değerlendirmeye alınması ve iç yatay geçiş için aranan diğer şartları taşıyor olması halinde ,yatay geçiş yapmak istediği programa kabul için yapılan özel yetenek sınavına eşdeğer bir özel yetenek sınavını başarması gerekir.
 • Başvuran öğrencinin; sona eren yarıyıl da dahil olmak üzere zorunlu ve seçmeli hiçbir dersinden başarısız (notu “F”) durumda olmaması ve hem genel not ortalamasının  hem de geçiş yapmak istediği programdan aldığı derslere ilişkin not ortalamasının dört (4) tam not üzerinden en az (2.40) olması gerekir.
 • En erken 2. Yarıyıl sonunda, lisans için en geç 6. Yarıyıl, önlisans için en erken 1.yarıyıl, en geç 3. Yarıyıl sonunda başvuru yapabilirler. Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Yök Mevzuatı için tıklayınız.
 • Önlisans Taban Puanları İçin tıklayınız.
 • Lisans Taban Puanları İçin tıklayınız.


 

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları:

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetlerine başvuranlar için; SHGM onaylı hastanelerden sağlık raporu ve adli sicil kaydı getirmeleri gerekmektedir.
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği başvuranlar için; Tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınacak heyet raporu gerekmektedir.
 • Havacılık Yönetimi başvuruları için; SHGM onaylı hastanelerden sağlık raporu ve adli sicil kaydı getirmeleri gerekmektedir.

 

BAŞARI SIRALAMASI KOŞULU OLAN PROGRAMLAR  ;

 • Hukuk lisans programı için: 2015-2016 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (TM-3/EA)150.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (EA) 190.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2020 yılı YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (EA)125.000’inci sırada olması şartı aranır.
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 200.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 250.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mühendislik lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 240.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 300.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.


Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Sonuçlar SMS ya da mail ile öğrencilerimize duyurulur. 
 • Bölüm değişikliği kabul formunu doldurup öğrenci destek merkezi ve muhasebe onayı aldıktan sonra öğrenci işlerine teslim edilmelidir.
 • Ders ve not intibaklarına, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulları tarafından karar verilir.