Fikir Kulüpleri

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürk ilke ve inkılaplarını yol gösterici olarak bilir; bunların toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde gençlere ışık tutan yaratıcı güce sahip olduğunu savunur. Bu ilke, inkılap ve devrimlerin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunur.

nisan.pazarozyurt@bilgiedu.net

BİLGİ Gökkuşağı Kulübü

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği, heteroseksizm, patriyarka konularında farkındalık yaratmayı amaçlar. Kulüp, LGBTİ+ kulüpleri olan diğer üniversitelerle işbirliği yaparak ortak etkinlikler düzenler. Toplumsal cinsiyet, kuir kuram ve insan hakları konularında akademik etkinlikler gerçekleştirir.

irmak.petmez@bilgiedu.net

BİLGİ Kadın

Eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınlara karşı her türlü ayrımcılık ve şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi amaçlar. Kadınların yaşadığı eşitsizliklerin en can alıcı sonucu olan kadın cinayetlerinin önlenmesi için kolektif mücadeleyi esas alan bir topluluk olma amacını taşır.

melisa.firat@bilgiedu.net

İnsan ve Farkındalık Kulübü

İnsan ve Farkındalık Kulübü İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki gençlerin bilgi, ahlak ve maneviyat bakımından gelişimini sağlamak ve bu değerlere yönelik faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

basak.yilmaz11@bilgiedu.net

Liberal Düşünce Kulübü

Liberal ve özgürlükçü öğrencilerin bir araya gelip fikir paylaşımında bulunacakları bir yer olmayı, Liberalizme dair akademik tartışma ortamı yaratarak fikirsel gelişim sağlamayı ve üniversite içerisinde özgürlükçü bir ortam yaratmayı amaçlar.

ahmet.cavlak@bilgiedu.net

Marksist Felsefe Kulübü

Sosyal bilim akımlarından Marksizmi ve Marksist felsefeyi öğrenmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda hayata materyalist bir bakış açısı ile bakmaya çalışan insanları bir araya getirmeyi amaçlar. Kulüp Marksizmi tanıtmayı ve bu yöntem ile sosyal bilimler, kültür, sanat gibi pek çok alanı ele almayı hedefler.

ahmet.kuru02@bilgiedu.net

Marksizm ve Bilim

Marksizm ve Bilim Kulübü, Marksizm’i diğer sosyal bilimlerle ilişkisi temelinde bilimsel bir yöntem ve yaklaşımla incelemeye çalışan, öğrencilerin kolektif entelektüel faaliyetine dayanan ve bu konularda tartışmalar düzenlemeyi hedefler.

ege.gunal@bilgiedu.net

Sosyalist Düşünce Kulübü

Sosyalist Düşünce Kulübü, Marksist ve sosyalist düşünce sistemini öğrenmek, tanımlamak, anlamak ve güncel konuları bu doğrultuda yorumlamak isteyen öğrencilere okuma grupları, tartışma alanları ve bilgilendirici etkinlikler sunmayı hedefler.

mert.aksoy02@bilgiedu.net