Fikir Kulüpleri

Atatürkçü Düşünce Kulübü                  

Atatürk devrim ve ilkelerinin toplumsal sorunların çözümlenmesine ışık tutan yaratıcı güce sahip olduğunu savunur, bu devrim ve ilkelerin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunur.

sezen.ustuner@bilgiedu.net

BILEQUAL Kulübü                    

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı karşıtı, farkındalık yaratma amacı güden bir dayanışma kulübüdür.

nur.sahin02@bilgiedu.net

Bilge Gençlik Kulübü                

Bilge Gençlik Kulübü üniversitenin tüm kampüs ve fakültelerinde faaliyet gösteren “sosyal sorumluluk” kulübüdür.

amir.darwish@bilgiedu.net

BİLGİ Gökkuşağı                       

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği / ifadesi, cinsiyet karakteristiği, heteroseksizm, patriyarka konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar. Kulüp, LGBTİ+ kulüpleri olan diğer üniversitelerle işbirliği yaparak ortak etkinlikler düzenler. Toplumsal cinsiyet, kuir kuram ve insan hakları konularında akademik etkinlikler gerçekleştirir.

ekin.tokelli@bilgiedu.net

BİLGİ Kadın                  

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okuyan ya da çalışan bütün kadınlara ulaşarak kadın hareketine dair onları bilinçlendirmeyi, bu doğrultuda etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

deniz.ozcan03@bilgiedu.net

BİLGİ Vegan                 

Bireyleri veganizm, hayvan özgürlüğü, türcülük ve türcülüğün (insan-merkezciliğin) yol açtığı çevresel felaketler; navegan yaşamdan dolayı kaynaklanan sağlık problemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlar. Hayvan sömürüsünü sonlandırmaya yönelik çalışmalar yaparak vegan yaşam tarzını benimseyen ve benimsemeyi düşünen bireylere yardımcı olur.

taskincan.sahin@bilgiedu.net

Milliyetçi Düşünce Kulübü                   

Milliyetçi Düşünce Kulübü (MDK) milliyetçi düşünceye sahip öğrencilerin bir araya gelerek fikirlerini paylaşabileceği konferanslar, seminerler, müze ziyaretleri gibi etkinlikler düzenler. BİLGİ bünyesindeki milliyetçi gençlerin kaynaşmasını ve milliyetçi düşünceyi yaygınlaştırmayı amaçlar.

mert.koc@bilgiedu.net

Öteki BİLGİ Kulübü                  

 “Ötekileşme”, “ötekileştirme” ve “öteki” kavramları başta olmak üzere kimlik siyaseti üzerine okuma, araştırma, eleştiri ve inceleme yapmayı amaçlar. Ayrımcılık alanları üzerine “öteki” olarak addedilen tüm kimliklerin kendini ifade edebildiği, kendini tanıtabildiği ve sorunlarını konuşabildiği atölyeler düzenler. Bu alanda politikalar geliştirmeyi, kampüs içerisinde okuyan veya çalışan herkese ulaşmayı ve bu kişilerin güncel yaşantısında ve/veya kampüs içerisinde karşılaştıkları ötekileştirmeye karşı dayanışma ortamı sunmayı hedefler.

yesim.yavuz@bilgiedu.net

Sosyalist Düşünce Kulübü                    

Sosyalist Düşünce Kulübü, Marksist ve sosyalist düşünce sistemini öğrenmek, tanımlamak, anlamak ve güncel konuları bu doğrultuda yorumlamak isyeyen öğrencilere okuma grupları, tartışma alanları ve bilgilendirici etkinlikler sunmayı hedefler.

ece.balekoglu@bilgiedu.net