Fikir Kulüpleri

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürk ilke ve inkılaplarını yol gösterici olarak bilir; bunların toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde gençlere ışık tutan yaratıcı güce sahip olduğunu savunur. Bu ilke, inkılap ve devrimlerin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunur.

tamer.baglan@bilgiedu.net

BİLGİ Gökkuşağı Kulübü

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği / ifadesi, cinsiyet karakteristiği, heteroseksizm, patriyarka konularında farkındalık yaratmayı amaçlar. Kulüp, LGBTİ+ kulüpleri olan diğer üniversitelerle işbirliği yaparak ortak etkinlikler düzenler. Toplumsal cinsiyet, kuir kuram ve insan hakları konularında akademik etkinlikler gerçekleştirir.

ecem.aktepe@bilgiedu.net

BİLGİ Kadın

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okuyan ya da çalışan bütün kadınlara ulaşmayı, kadın hareketine dair onları bilinçlendirmeyi ve bu doğrultuda etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

gunes.sonmez@bilgiedu.net

İnsan ve Farkındalık Kulübü

Üniversitemizde gençlerin bilgi, ahlak ve maneviyat bakımından gelişimini sağlamak ve bu değerlere yönelik faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

basak.yilmaz11@bilgiedu.net

Marksist Felsefe Kulübü

Sosyal bilim akımlarından Marksizmi ve Marksist felsefeyi öğrenmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda hayata materyalist bir bakış açısı ile bakmaya çalışan insanları bir araya getirmeyi amaçlar. Kulüp Marksizmi tanıtmayı ve bu yöntem ile sosyal bilimler, kültür, sanat gibi pek çok alanı ele almayı hedefler.

kerem.cetrefli@bilgiedu.net

Milliyetçi Düşünce Kulübü

Milliyetçi Düşünce Kulübü (MDK) milliyetçi düşünceye sahip öğrencilerin bir araya gelerek fikirlerini paylaşabileceği konferanslar, seminerler, müze ziyaretleri gibi etkinlikler düzenler. BİLGİ bünyesindeki milliyetçi gençlerin kaynaşmasını ve milliyetçi düşünceyi yaygınlaştırmayı amaçlar.

mert.koc@bilgiedu.net

Sosyalist Düşünce Kulübü

Sosyalist Düşünce Kulübü, Marksist ve sosyalist düşünce sistemini öğrenmek, tanımlamak, anlamak ve güncel konuları bu doğrultuda yorumlamak isteyen öğrencilere okuma grupları, tartışma alanları ve bilgilendirici etkinlikler sunmayı hedefler.

mert.aksoy02@bilgiedu.net