Fikir Kulüpleri

Atatürkçü Düşünce Kulübü       

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak biz, Atatürk'ün eşsiz mirasını kampüslerimizde daha geniş bir kitleyle paylaşmak ve bu büyük halaskargazi'nin fikirlerini, mücadelesini ve değerlerini genç nesillerle buluşturmak amacıyla hareket ediyoruz. Atatürk’ün vizyonunu anlamak, yorumlamak ve günümüze taşımak için çeşitli seminerler, panel ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Bu etkinlikler, öğrencilerimize siyaset, uluslararası ilişkiler ve politik ekonomi gibi alanlarda derinlemesine bilgi kazandırmayı, aynı zamanda entelektüel tartışma ve eleştirel kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefler. Ayrıca, güncel siyasetin önde gelen aktörleri ve kurumlarıyla öğrencilerimizi bir araya getirerek, onların bilinçlerini artırmak, farklı perspektiflerle dünyayı görmelerini sağlamak da kulübümüzün öncelikleri arasındadır. BilgiADK olarak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne olan inancımızla, kampüs içerisinde ve ulusal arenada gerçekleşen etkinliklere aktif olarak katılıyor, hatta bazen bu etkinliklere öncülük ediyoruz. Gençlerin, Atatürk’ün değerlerini içselleştirmesi ve bu değerler doğrultusunda ülkemize katkıda bulunması için durmadan çalışıyoruz. Sizleri de bu misyonumuzda bize katılmaya davet ediyor ve çalışmalarımızda ortak olmanızı istiyoruz.

https://instagram.com/bilgiadk

BİLGİ Gökkuşağı Kulübü

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği, heteroseksizm, patriyarka konularında farkındalık yaratmayı amaçlar. Kulüp, LGBTİ+ kulüpleri olan diğer üniversitelerle işbirliği yaparak ortak etkinlikler düzenler. Toplumsal cinsiyet, kuir kuram ve insan hakları konularında akademik etkinlikler gerçekleştirir.   

https://www.instagram.com/bilgirainbow

 BİLGİ İnsan Hakları Kulübü

Bilgi İnsan Hakları Kulübü, insan hakları değerleri ve evrensel normları hakkında hak temelli çalışmalar yapan ve bu alanda farkındalık yaratmalarını amaçlayan bir akademik ve sosyal platformdur. Toplumsal sorunlara duyarlılık geliştiren ve insan haklarını korumayı hayatlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan bireyleri bir araya getiren bir ağ oluşturur. Kulüp; çeşitli etkinlikler, atölyeler, paneller, geziler, konferanslar ve projeler aracılığıyla faaliyetlerini yürütür.

https://www.instagram.com/bilgihumanrights/

BİLGİ Kadın Çalışmaları Kulübü

Eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığın, şiddetin ortadan kaldırılması için mücadeleyi büyütmeyi hedefler. Kadınların yaşadığı eşitsizliklerin en can alıcı sonucu olan kadın cinayetlerinin önlenmesi için kolektif mücadeleyi esas alan bir topluluktur. Kadınların maruz kaldığı ekonomik, fiziksel ve psikolojik şiddete karşı dayanışmayı büyütmek, toplumdaki eşitsizlikleri yaratan ideolojik baskılara karşı eşitlikçi ve toplumcu bir ideoloji tartışmasını ortaya koymak ve kampüslerde bu konuya dair bir duyarlılık oluşturma amacına sahiptir.

https://www.instagram.com/bilgikadincalismalari/

BİLGİ Liberal Düşünce Kulübü

Liberal Düşünce Kulübü (LDK), liberal ve özgürlükçü öğrencileri bir araya gelebilecekleri ve fikir paylaşımında bulunacağı bir yer olarak, Liberalizme dair akademik tartışma ortamıyla fikirsel gelişim sağlamayı ve üniversite içerisinde özgürlükçü bir ortam yaratmayı amaçlar.

https://www.instagram.com/bilgi_ldk/

BİLGİ Marksist Felsefe Kulübü

Marksist Felsefe Kulübü Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve Fransız ütopik sosyalizmini içererek aşan Marksizmi merkezine alarak; insanlığın gelişim sürecinin en önemli ürünlerinden olan diyalektik materyalist felsefeyi, bilimsel sosyalizm teorisini ve Leninizmi inceleyen bir fikir kulübüdür. Marksist felsefenin geçmiş ve güncel deneyimlerini ekonomiden kültür-sanata, bilimden temel haklara kadar uzanan bir konu yelpazesi içerisinde gezi, film, atölye, söyleşi gibi farklı formatlarda haftalık olarak düzenlediği etkinliklerde ele alır. Anlatılanın bizim hikayemiz olduğunu bilerek dünyayı anlamaya ve değiştirmeye çalışır.

https://www.instagram.com/marksistfelsefekulubu/

BİLGİ Sosyalist Düşünce Kulübü 

Sosyalist Düşünce Kulübü, Marksist düşünce sistemini öğrenmek, tanımlamak, anlamak ve güncel konuları bu doğrultuda yorumlamak isteyen öğrencilere okumalar, film gösterimleri, tartışma ortamları ve bilgilendirici etkinlikler sunmayı hedefler.

https://instagram.com/bilgisdk