Öğrenim Ücreti

Mevcut lisans-önlisans öğrencilerimiz 2020-2021 akademik yılı öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiye kendi Öğrenci Sayfaları'ndan (SIS'den) ulaşabilirler.

Online Ödeme

Lisans ve Önlisans Mali Usul ve Esaslar