Akademik İçerikli Kulüpler

BİLGİ Banking and Finance Club

fatma.asik@bilgiedu.net

BiTarih

sarperaliyavas@gmail.com

BİLGİ Atelier

sarsangifoad@gmail.com

İngilizce Öğretmenliği (ELT)

Bölümümüzle alakalı aktiviteler gerçekleştirip, arkadaşlarımzın daha sosyal birer öğretmen olmalarını sağlamak.

sevan.gulbenkoglu@bilgiedu.net

Bilgili Girişimciler Kulübü

Toplumsal yaşam içerisinde her bireyin sorumluluğu olduğunu, gençlerin üretken, katılımcı ve belirleyici olduğunu savunur ve bu doğrultuda etkinlikler üretir.

bilgiligirisimciler@gmail.com

emin.hamzaoglu@bilgiligirisimciler.com

Özgür Yazılım Kulübü

Özgür Yazılım'ın tanıtılmasını, kullanılabilirliğinin arttırılmasını, geliştirilmesini, ve geleceğin yazılım geliştiricilerinin tercihlerini “Özgür Yazılım”dan yana yapmalarının sağlanmasını amaçlar.

alpay.ozkeskin@bilgiedu.net

Construction And Design Club

İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında yapacağı etkinlikler, projeler, konferanslar ve teknik gezilerle birlikte iş hayatına tam donanımlı, ufukları geniş, yeterli network ve staj ağı çevresine sahip, bilinçli geleceğin lider ve öncü mühendislerinin ve mimarlarının yetişmesine katkı sağlayabilmek.

ugurcanyildiiz@gmail.com

Genetik ve Biyomühendislik Kulübü

Genetik ve biyomühendislik alanlarında gelişmeleri takip eder, proje üretir, öğrenciler arası iletişimi güçlendirmeyi hedefler.

sena.savur@bilgiedu.net

Lojistik Kulübü

Lojistik sektörüne olan farkındalığı artırmak ve bu sektörde daha aktif rol almak için çeşitli konferans, aktivite, panel ve benzeri organizasyonlar düzenler.

yusuf.ibre@bilgiedu.net

IAESTE Kulübü

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, üniversitemiz öğrencilerine yurtdışında; yurtdışındaki öğrencilere de Türkiye’ de staj imkanı sağlamak amaçlı çalışmalar yapar.

asli.bilal@bilgiedu.net

İşletme Kulübü

İş hayatına atılmak isteyen öğrencileri bir araya getirecek etkinlikler yapar.

alisanates@bilgiisletme.com

Metin Yazma Kulübü

Bilgi Metin Yazma Kulübü, haftalık yazım atölyeleri düzenleyerek elit bir yazar grubu oluşturmayı amaçlar.

can.topbas@bilgiedu.net

Bilgili Liderler Kulübü

Liderlik vasfına sahip gençlerin, geleceğin yöneticileri olması konusunda çalışmalar yapar.

yilmazbege@gmail.com

Münazara Kulübü

Yapıcı,çözümleyici tartışma tartışma kültürünü oluşturmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

beritanarik@gmail.com

Politika Kulübü

Deneyimli politikacıları, üniversite gençliği ile biraraya getirir ve farklı üniversiteler ile ortak etkinlikler düzenler.

burak.kilicarslan@bilgiedu.net

Psikoloji Kulübü

Psikoloji bölümü öğrencilerinin serbest çalışmalar yaptığı, projeler ürettiği bir çalışma grubudur.

ipekiber@gmail.com

Radyo Vesaire Kulübü

Radyo Vesaire'nin bilinirliliğini arttırmak,web üzerinden rodyo yayıncılığını geliştirmek için çalışır.

serdargucsav@gmail.com

ERASMUS Kulüb(Bilgi Volunteer Programme)ü

Değişim programları ile gelen yabancı öğrencilere Türkiye’yi tanıtmayı, çevreye uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılıp, projeler üreterek BİLGİ öğrencilerinin “Avrupalılaşma” sürecini hızlandırmayı hedefler.

samkucevic@gmail.com

BİLGİ Havacılık Kulübü

Kulüp havacılık sektöründeki firmalarla ziyaretler, etkinlikler düzenlemek, firmaların yetkililerini ya da gerçek kişilerin okulumuza davet etmek, seminerler düzenlemek, projeler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

omercan.mirasoglu@outlook.com

Sosyoloji Kulubü

Öğrenciler arasında sosyoloji konulu ortak bir platform oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, ortak projeler üretmeyi ve mevcut kültürel farklılıklarla bir arada yaşama zemini oluşturmayı amaçlar.

senaiscen@gmail.com

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü

Gastronominin tanıtılması için çalışır, araştırma ve geliştirme etkinlikleri düzenler.

ali.karsan@bilgiedu.net

Makina Mühendisliği Kulübü

Bölüm öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerinin yanı sıra akademik konularda da destek vermek amacıyla çalışır.

Can.yasan@bilgiedu.net

MUN Model Birleşmiş Milletler

Öğrencileri global sorunlarla yüzleştirmek ve bu sorunlara Birleşmiş Milletler arenasında yapıldığı gibi diplomatik yollarla çözüm bulmaya teşvik ettirmektir.

ubedebali@gmail.com

Hukuk Araştırmaları Topluluğu

Hukuki konularda akademik araştırmalar yapar.

canbaykut@hotmail.com

İnsan Hakları Kulübü

İnsan haklarının önemine dikkat çekmeyi ve hak ihlallerine uğrayanların sorunlarını dile getirmeyi amaçlar.

berivansekmen@windowslive.com

BILGI Environment Revolution and Nature (BERN)

Mühendislik ve doğa bilimleri ve mimarlık fakültesi öğrencileriyle sosyolojik, ekolojik, etik ve akademik alanlarda bilinç ve algı geliştirmek amacındadır.

berksekerci@gmail.com

Endüstri Mühendisliği Ve Yöneylem Araştırması Kulübü

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Kulübü mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi misyon olarak benimsemiştir.

hakan.balay@bilgiedu.net

Ergoterapistler Kulübü

Ergoterapi alanında bölüm öğrencilerini biraraya getirmek amaçlı ile çalışmalar yapar.

aylnkesici@gmail.com

Uluslararası İlişkiler Kulübü

Uluslararası ilişkilerin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisi hakkında farkındalık yaratır.

gururkaynas@hotmail.com

BİLGİ Application

Bilgisayar mühendisliği kültürünü benimsetmek. Bölümü kazanan öğrencilerin bilinçli olarak eğitim hayatına başlamasını sağlamak.

selim.kundakcioglu@bilgiedu.net

BİLGİ Beslenme ve Diyetetik Kulübü

aleynailhan@hotmail.com

BİLGİ Civil Engineering Club

Üniversitede görülen teorik eğitimi sahada pratiğe dökmek, üniversite sonrası için okul arkadaşlarımızı hazırlamak ve bölümümüzü öğrencilere yarar sağlayacak şekilde bilinen prestijli bölümler arasına katmak amacındayız.

erayaktas_94@hotmail.com

İngilizce Öğretmenliği Kulübü

Bölümümüzle alakalı aktiviteler gerçekleştirip, arkadaşlarımzın daha sosyal birer öğretmen olmalarını sağlamak.

sevan.gulbenkoglu@bilgiedu.net

Toplumcu Hukukçular Kulübü

Toplumcu Hukukçular Kulübü hukuk fakültesindeki öğrencilerin, yeteneklerini ve bilgilerini toplumsal hayatla birleştirmeyi amaçlayan bir kulüptür.

cagrikaplan12@outlook.com

BİLGİ Fashion Club

hosgorasli@hotmail.com

BİLGİ İnovasyon ve Genç Fikirler

Burakorman96@gmail.com

BİLGİ Robotics

ataberk55@gmail.com

BİLGİ Tahkim Kulübü

bugra.gokagacli@gmail.com

Bilişim ve Gelişim Kulübü

Enes.gul@bilgiedu.net

Bilgi'li Çocuk Gelişimciler Kulübü

buket.acargul5@hotmail.com

Bilgi’li Genç Bilim Elçileri Kulübü

ahmet.renklioglu@bilgiedu.net

BİLGİ Network Kulübü

sevval.kendirligil@bilgiedu.net

BİLGİ Perakende Kulübü

arca.yucel@bilgiedu.net

Business Society

hamzatoktas@hotmail.com

Genç Hukukçular

ilaydaveyisoglu@hotmail.com

Horizon Club

ahmed.shousha@bilgiedu.net

Hukuk Fakültesi Kulübü

ilydgedik@hotmail.com

İlerici Hukukçular Kulübü

onurparlakk@gmail.com

Pax Historia Club

c.dagotu@gmail.com