Akademik İçerikli Kulüpler

ARCHLY

Archly, mimarlık ve tasarıma ilgi duyan tüm öğrencilerin, alanında başarılı olmuş meslektaşlarının öncülüğünde sahaya girmesini amaçlar.

beliz.turker@bilgiedu.tr

Bİ’GASTRO

Mutfak sanatlarıyla ilgilenen öğrencileri mutfak atölyeleri ve çeşitli etkinliklerle bir araya getirmeyi, gastronomiye ilgi duyan BİLGİ öğrencilerine yönelik yiyecek içecek  etkinlikleri düzenleyerek bir gastronomi birikimi oluşturmayı hedefler.

mira.metin@bilgiedu.net

Bi’Restorasyon Kulübü

Bi’Restorasyon Kulübü, mimari restorasyon ve koruma odaklı bakış açısıyla tarihsel ve kültürel kazanımlara ulaşmayı, mimari ve kültürel çevre duyarlılığını kazandırmak adına çeşitli faaliyet planlamaları yapmayı, faaliyetler kapsamında bölüm odaklı çalışmalarla, öğrencilere iş ve staj imkânı sağlamayı amaçlar.

erdi.gormus@bilgiedu.net

Bi’Tarih Kulübü

Bi’Tarih Kulübü’nün temel amacı düzenlediği etkinliklerle tarih disiplinine olan ilgiyi artırmak ve öğrencilerin tarih bilincini geliştirmektir.

pınar.yuce02@bilgiedu.net

Bi’Technology Kulübü

“Disiplinler arası teknoloji” mottosundan yola çıkılarak oluşturulmuş bir kulüp olan Bi’Tech, üyelerine ulusal ve uluslararası arenada iş hayatına yönelik network edinmeleri için altyapı sağlarken, teknolojik inovasyonlarla yaratıcılığı birleştiren projeler yürütmeyi hedefler.

huma.ozkul@bilgiedu.net

BİLGİ BİLSEV Kulübü

Ülkemizde bilim ve sanatın geliştirilmesi için bilimsel ve sanatsal projeler üretmeyi ve eğitim alanındaki sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirip bunları uygulamayı hedefler. Bunun yanı sıra genç bilim insanı ve sanatçı adaylarının ilk adımlarını daha sağlam ve birlik içerisinde atabilmelerini sağlamayı amaçlar.

buket.yesiloglu@bilgiedu.net

BİLGİ BilTech

BİLGİ BilTech, başta mühendislik öğrencileri olmak üzere mühendislik ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen bütün öğrencilere bunun için uygun ortamı sunmayı ve sektörün önde gelen firmalarıyla birebir iletişim sağlayarak kulüp üyelerinin network oluşturmalarına katkıda bulunmayı hedefler.

yigit.ozdogan@bilgiedu.net

BİLGİ Career Club

Finanstan sanata yazılımdan mimarlığa farklı sektörlerden önde gelen firmaları ve alanında uzman bireyleri İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ile zirve, atölye, panel, eğitim ve simülasyon gibi etkinlikler vasıtasıyla bulusturarak öğrencilerin kariyer yolculuklarına ilham kaynağı olmayı, her geçen gün değişen ve gelişen iş dünyasını inovatif aksiyonlarla takip ederek kendini güncel tutmayı amaçlayan gönüllü çalışma bilincine sahip bir öğrenci kulübüdür.

omer.yildirim@bilgiedu.tr

BİLGİ Connect Student Society

BİLGİ Connect Student Society tüm öğrenci kulüpleri ile işbirliği yapmayı, sosyal medya paylaşımlarını, kampüs içi etkinlikleri ve istihdam olanaklarını erişilebilir kılmayı, kampüslerde İngilizce kullanımını yaygınlaştırmayı hedefler.

fatima.hussain@bilgiedu.net

BİLGİ Edebiyat Kulübü

Edebiyat eseri olan, yazılı metinler yoluyla sahnelenen, bir yazından yola çıkılarak senaryolaştırılan ya da bağımsız bir senaryodan yola çıkılarak beyaz perdeye konu olan eserleri izlemek, okumak ve paylaşmak için bu alana ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelmeyi amaçlar. Okunan, izlenen ve paylaşılan eserlerle bir üretim ortaya koymayı hedefler.

yalda.abbasi@bilgiedu.net

BİLGİ Enerji Kulübü

Kulüp, çevreye ve topluma duyarlı, enerji verimliliği konusunda bilgili, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorunlara çözüm üreten üyelerinin işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirebilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlar. Seminer ve paneller düzenlemek, enerji sektörü hakkında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, tüm sektörlerle işbirliği yaparak Türkiye’de ve dünyada enerjinin elde edilmesi, kullanılması, verimliliğin artırılması ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında çalışmalar yürütmek kulübün temel amaçları arasındadır.

eren.topcu02@bilgiedu.net

BİLGİ Francophone Club

Ülkemizde ve dünya çapında Fransız ekolünde yetişmiş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan öğrencileri bir araya getirip BİLGİ’de bir ekol kültürü yaratmayı hedefler. Fransızca bilmeyip bu dile ilgi duyan ve bu dili öğrenmek isteyen, yeni bir kültür tanımaya ilgi duyan öğrencilere bu kültürü tanıtmayı hedefler.

yagiz.koseoglu@bilgiedu.net

BİLGİ Game Design and Networking Kulübü

Kulüp, dijital oyun tasarımı ile ilgilenen kişileri bir araya getirmeyi amaçlar. Ayrıca üyeleri çeşitli etkinliklerle bir araya getirip dijital oyunları ve dijital oyun tasarımı sektörünü tanımalarına yardımcı olur.

sevval.kaya02@bilgiedu.net

BİLGİ Gazetecilik ve Belgesel Kulübü

BİLGİ Gazetecilik ve Belgesel Kulübü farklı projeler yürütmeyi ve yarışmalara katılmayı hedefler. Bunun yanı sıra okul bünyesinde bulunan ve gazeteciliğe ilgisi olan öğrencileri tek çatı altında toplamayı ve onlarla birlikte çalışmayı amaçlar.

oyku.sagban@bilgiedu.tr

BİLGİ Genç Hukukçular Kulübü

Hukukun farklı dalları arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurarak öğrencilere hukuk nosyonu kazandırmaya yönelik seminerler, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

deniz.dagdeviren@bilgiedu.net

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Kulübü

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinin gelecekte çalışma hayatlarında faydalanabilecekleri, deneyim kazanmalarını sağlayacak etkinlik ve organizasyonlar düzenlemeyi amaçlar.

hande.agirman@bilgiedu.net

BİLGİ Hemşirelik

BİLGİ Hemşirelik Kulübü’nün amacı hemşirelik imaj algısını yükseltmek, tüm sağlık çalışanlarını korumak ve desteklemek, hemşirelik mesleğini doğru bir şekilde yansıtmak, sağlığı geliştirmek ve korumak, meslek ile ilgili yeniliklerin farkında olmak, bilinen yanlışların önlenmesine ve düzeltilmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.

gokhan.yılmaz07@bilgiedu.net

BİLGİ İletişim Kulübü

Bünyesinde faaliyet gösterecek ekip üyeleri ile birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlar. Kulüp, tüm üyelerine iletişim vizyonu, sektör bilgisi, yaratıcılık, tasarım ve liderlik gibi birçok yetkinlik kazandırmayı hedeflemesinin yanı sıra bünyesinde geleceğin güçlü iletişimcilerini yetiştirmeyi ve sektörde yer edinmelerini sağlamayı amaçlar.

mert.alkocak@bilgiedu.net

BİLGİ IEOR Kulübü

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Kulübü, mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi misyon olarak benimser. Bu doğrultuda teknik geziler, seminerler, eğitim programları, konferanslar ve bilgilendirici toplantılar düzenler

sevval.yavas@bilgiedu.net

BİLGİ İşletme Kulübü

BİLGİ İşletme Kulübü, iş dünyasının saygın ve tecrübeli isimlerini bir araya getirerek öğrencilerin kariyerlerine yön vermeleri için çalışmalar yapmak amacıyla etkinlikler düzenler. Öğrencilerin iş dünyasını ve kariyer gerekliliklerini tanımasını sağlar.

elver.kaba@bilgiedu.net

BİLGİ Kalite Kulübü

Kulübün kuruluş amacı yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin öğrenci farkındalığını ve katılımını artırmaktır.

necmettin.azmioglu@bilgiedu.net

BİLGİ Lojistik Kulübü

Başta BİLGİ Lojistik Yönetimi öğrencileri olmak üzere bütün BİLGİ öğrencilerine lojistiği tanıtmayı, öğrencilerin sektörle iç içe olmasını sağlamayı, BİLGİ’nin lojistik sektöründe bilinen ve tanınan bir okul olmasına katkıda bulunmayı hedefler. Öğrencilerin staj ve iş imkânlarına kolay erişmesini sağlamak kulübün amaçları arasındadır.

senanur.kaba@bilgiedu.net

BİLGİ Marketing Club

Alanında öncü isimleri ilgili alanda kendini geliştirip deneyim kazanmak isteyen öğrencilerle buluşturmayı amaçlar. Kulübün temel misyonu öğrencilerin uluslararası ölçekteki kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlik ve zirveleri yönetmektir.

tutku.guven@bilgiedu.net

BİLGİ Mechanical Engineering Society

Başta makine mühendisliği olmak üzere, tüm mühendislik fakültesi öğrencileri için kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler, konferanslar ve teknik geziler düzenler. Öğrencilerin ileride çalışabilecekleri alanlardaki şirketler ile bağlantı kurmalarını sağlamayı amaçlar. Mühendis adaylarının mesleki hayatlarında disiplinlerarası çalışma şartlarına uyum sağlamaları için çeşitli çalışmalar yapar. Akademik eğitim ve sektör arasında bağlantı kurarak öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunur.

gamze.armagan@bilgiedu.net

BİLGİ MUN Kulübü

Model Birleşmiş Milletler konferansı düzenler ve diğer okullar tarafından düzenlenen konferanslara “İstanbul Bilgi Üniversitesi Delegasyonu” adı altında katılmayı amaçlar. Bu konferanslar neticesinde öğrencilerin uluslararası ilişkiler ile ilgili temel bilgileri kazanmasını ve organizasyonel olarak konferans düzenleme deneyimi edinmesini hedefler. Konferanslar sayesinde, dünyadaki mevcut sorunlara bir diplomat gibi yaklaşıp uluslararası bakış açısı kazanmak, yeni perspektifler edinmek, İngilizce resmi tartışma dilini geliştirmek ve topluluk önünde etkili konuşma yeteneği kazanmak kulübün amaçları arasındadır.

arda.ozkan@bilgiedu.net

BİLGİ Münazara Kulübü

BİLGİ Münazara Kulübü yapıcı tartışma kültürüne katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirir. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde etmiş eğitmenler ile eğitimler planlayarak münazarayla ilgili temel, orta ve ileri düzey bilgileri öğrencilere aktarır. Üniversite öğrencilerinin hitabet, topluluk önünde konuşma gibi yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlar. Münazara turnuvaları ve etkinlikleri düzenleyerek lise ve üniversite öğrencilerinin bu etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler. Üniversitelerarası münazara turnuvalarına katılmak kulübün amaçları arasındadır.

atay.aslan@bilgiedu.net

BİLGİNbeyin Kulübü

Üyelerin kendilerini daha iyi tanımalarını ve geliştirmelerini, bu alandaki öğretici ve öğrencileri buluşturmayı, beyinle ilgili gelişmeleri aktarmayı ve bunu yaparken kalıplaşmış anlatımın dışına çıkarak gelişmeleri üyelerin entegre edebilecekleri bir biçime büründürmeyi hedefler.

isin.colak@bilgiedu.net

BİLGİ Psikoloji Kulübü

Psikoloji alanına ilgisi olan bireylerle bir araya gelerek bu alanda gelişim sağlamayı ve gelişirken iz bırakmayı amaçlar. Bu doğrultuda akademik ve sosyal etkinlikler ile sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütür.

busra.seven@bilgiedu.net

BİLGİLİ Reklamcılar Kulübü

Başta reklamcılık öğrencileri olmak üzere reklam ve pazarlamaya ilgisi olan öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Alanında başarılı insanlarla BİLGİ öğrencilerini buluşturup yeni fırsatlara ve deneyimlere kapı açmayı hedefler.

nazli.turk@bilgiedu.tr

BİLGİ Robotics Kulübü

Robotik ve diğer teknoloji dallarında üyelerinin en güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamayı amaçlar. Sosyal sorumluluk projeleri ve seminerler düzenleyerek üyelerine bu alanda yeni bilgiler kazandırmayı ve onlarda merak isteği uyandırmayı hedefler.

armagan.guner@bilgiedu.net

BİLGİ Siber Güvenlik Kulübü

Sadece siber güvenlik ile uğraşanların değil, bilgisayar ve interneti iyi kullanamayan, teknik anlamda az bilgi sahibi olan kişilerin de yer alabileceği bir kulüptür. İnsanların internet korsanlarının tuzaklarına düşmelerini engellemeyi amaçlar. Siber güvenlik eğitimleri ve etkinliklerle bu alanda bilgi düzeyini artırmayı hedefler.

bora.asik@bilgiedu.net

BİLGİ Sosyoloji Kulübü

Sosyoloji Kulübü, sosyoloji çatısı altında birlikte yaşama fikrine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yürütür. Gruplar arası yeni iletişim kanalları oluşturmak için interaktif ve eğitimsel etkinlikler yapmayı amaçlar.

ilgaz.koc@bilgiedu.net

BİLGİ Students’ Association

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirerek kariyerlerine, akademik ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmayı amaçlar.

azra.cin@bilgiedu.tr

BİLGİ Tahkim Kulübü

Kulüp, uluslararası alanda sıkça başvurulan tahkimin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

baris.ustunel@bilgiedu.net

BİLGİ Yapı Kulübü

İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında projeler geliştirip konferanslar, teknik geziler ve çeşitli etkinlikler düzenler. Tam donanımlı, ufku geniş, yeterli network ve staj ağına sahip, bilinçli, geleceğin öncü mühendis ve mimarlarının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

arda.civelek@bilgiedu.net

Disiplinlerarası Ergen, Çocuk ve Aile Kulübü (DEÇA)

Disiplinlerarası Ergen, Çocuk ve Aile Kulübü’nün temel amacı sempozyum, panel, yazar-okur buluşmaları, saha çalışmaları gibi sürdürülebilir projelerle ergen, çocuk ve aile yaşantısını ele aldığı etkinlikler hazırlayarak yarının dünyasını daha yaşanabilir kılmaktır.

melike.cetiner@bilgiedu.net

BİLGİ’li Girişimciler

BİLGİ öğrencilerinin gelecek için deneyim kazanmalarını, daha nitelikli bir özgeçmişe sahip olmalarını, girişimci, yaratıcı ve yönetimde söz sahibi bireyler haline gelmelerini sağlamayı amaçlar.

beril.yilmaz@bilgiedu.net

BİLGİ’li Liderler Kulübü

Üniversite öğrencilerinin ve kulüp üyelerinin çeşitli etkinlikler, atölyeler, projeler aracılığı ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, gelecekteki iş hayatlarında ve toplumsal alanda liderlik vasıflarını geliştirmeyi amaçlar. Kulüp, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklerken sosyal sorumluluk alanında farkındalık yaratma hedefiyle faaliyet gösterir.

dilara.karaaslan@bilgiedu.net

Blockchain Teknolojileri Kulübü

Blockchain teknolojisi, başta iş dünyası olmak üzere, kamu alanında ve bireysel yaşam üzerinde köklü etkilere sahiptir. Blockchain teknolojisi sadece araç olarak yenilikçi bir teknoloji olmanın ötesinde düşünce yapısını ve iş süreçlerini yeniden tanımlar. Kulüp, bu teknolojinin Türkiye’de yaygınlaşmasını, bilinirliğinin ve kullanımının artırılmasını, faydalarının araştırılmasını ve stratejik önceliklerinin saptanmasını amaçlar.

sinancan.ozturk@bilgiedu.net

Ekonomi Kulübü

Kulübün amacı ekonomi bilimi altında yer alan konularda bilgilendirici, düşünmeye sevk eden, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunan etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin ekonomi bilim dalıyla alakalı olarak elde edebilecekleri kariyer olanaklarından haberdar olmalarını sağlamaktır.

defne.bundur@bilgiedu.net

Felsefe Kulübü

Geçmişten günümüze kadar gelen filozofları/grupları ve bu filozofların veya grupların evren-insan-yaşam hakkındaki düşüncelerini ve fikirlerini bir topluluk olarak gözden geçirip düşünmeyi ve bu tezlerin doğruluğu ve geçerliliği üzerinde tarafsız ve önyargısız şekilde fikir alışverişi yapıp tartışmayı hedefler.

deniz.golbas@bilgiedu.tr

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü

BİLGİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün tanınırlığını ve bölüm öğrencilerinin okulun diğer bölümleri ile etkileşimini artırmayı, ayrıca öğrencilerin fizik tedavinin avantajlarından yararlanmasını sağlamayı amaçlar.

burkay.yalinkilic@bilgiedu.net

Flyers of BİLGİ Havacılık Kulübü

Bölüm farkı gözetmeksizin tüm BİLGİ öğrencilerine havacılığı anlatmayı ve havacılık kültürünü onlara aşılamayı amaçlar. Yıl içinde yapılacak etkinlikler ile öğrencilere havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı hedefler.

kadriye.dinsever@bilgiedu.net

Horizon Club

BİLGİ öğrencilerinin vizyonlarını ve ufuklarını genişletmeyi amaçlar. Gelecek nesillerin açık görüşlü olmalarını sağlamak için çalışır.

leen.kziha@bilgiedu.net

Hukuk Fakültesi Kulübü

BİLGİ Hukuk Fakültesi Kulübü, Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik Hukukta Kariyer Günleri, Hukukta Çay Sohbetleri, Uygulamalı Hukuk Sertifika Programı gibi organizasyonlarla fakülte içinde faaliyetler gösterir. Ayrıca, okul dışında da dağıtılan fakülteye ait “Derdest” hukuk dergisini hazırlayarak okul öğrencilerine faydalı olmayı amaçlar.

yasmin.memesa@bilgiedu.net

Kazandibi Mimarlık Kulübü

Mimarlık Fakültesi öğrencilerini bir çatı altında toplayarak öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi, sosyalleşmelerini sağlamayı, problemleri kolektif bir biçimde ele alıp çözümlemeyi öğrenmelerini ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına destek vermeyi amaçlar.

akin.yalvac@bilgiedu.net

Uluslararası İlişkiler Kulübü

BİLGİ Uluslararası İlişkiler Kulübü; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, Avrupa Birliği ilişkileri alanlarına ilgi duyan tüm bireyler için bir etkileşim alanı yaratmayı amaçlar. Kulübün misyonu, BİLGİ’nin ilgili bölüm öğrencilerine yönelik panel, söyleşi, eğitim, protokol gezileri gibi etkinliklerle onların gelişimini ve etkileşimini desteklemektir. Bu etkinlik ve projeler ilgili disiplinlerin önemini vurgulamayı ve güncel gelişmeleri aktarmayı hedefler.

tugay.aydogan@bilgiedu.net