Akademik İçerikli Kulüpler

Bankacılık ve Finans Kulübü     

Bankacılık ve Finans Kulübü, meslek hayatına hazır bir şekilde başlayabilmek için gerekli olan, sektörle ilgili etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlar.

merve.alp@bilgiedu.net           


Bi’edebiyat Kulübü                  

Edebiyat eseri olan, yazılı metinler yoluyla sahnelenen,  bir yazından yola çıkılarak senaryolaştırılan ya da bağımsız bir senaryodan yola çıkılarak beyaz perdeye konu olan eserleri izlemek, okumak ve paylaşmak için bu alana ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelmeyi amaçlar. Okunan, izlenen ve paylaşılan eserlerle bir üretim ortaya koymayı hedefler.

lutfiye.cetin@bilgiedu.net


Bireysel Gelişim Kulübü           

Bireysel Gelişim Kulübü’nün amacı öğrencileri hem eğitim-öğretim, hem de okul sonrası yaşantılarında sosyal ve bireysel anlamda daha etkin, daha farkındalığa sahip kılacak ve şu an bulundukları noktadan onları öteye taşıyacak eğitim, seminerler ve sosyal aktiviteler düzenler. Bu bağlamda düzenlenen etkinlikler ile öğrencileri kendilerinin en iyi versiyonu olma yönünde teşvik etmeyi ve onlara yardımcı olmayı önceliği olarak görür.

Baran.dogan02@bilgiedu.net


BiTarih            

Tarihi interdisipliner bir yaklaşımla ele alarak tarih bilimine ilgi duyan öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarla farklı alanlardaki tarih bilgilerini artırmayı hedefler. Yeteneklerini geliştirmeleri için öğrencileri desteklemeyi amaçlar.

ali.yavas@bilgiedu.net


BİLGİ Avrupa Birliği İlişkileri/ Çalışmaları Kulübü          

BİLGİ Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü’nde okuyan ve Avrupa Birliği ilişkileri çalışamaları ile ilgilenen öğrencileri bir araya getirerek Avrupa Birliği’ndeki sorunları ve çözümleri tartışmayı ve bu alanda geziler düzenlemeyi amaçlar.

ezgi.kaplan02@bilgiedu.net


BİLGİ Civil Engineering Club      

Üniversitede görülen teorik eğitimi sahada pratiğe dökmeyi, öğrencileri üniversite sonrası için hazırlamayı ve bölümün prestijine öğrencilere yarar sağlayacak şekilde katkı sunmayı amaçlar.

nazli.yavuz@bilgiedu.net


BİLGİDET                     

İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Elçiliği Topluluğu, denizlerin ve kıyıların gelecek nesillere aktarılması için topluma deniz sevgisi ve bilincini aşılamayı ve bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefler.

can.akyuz@bilgiedu.net


BİLGİ Gastronomi Kulübü                     

BİLGİ’li öğrencilerin gastronomi bilgisi edinmelerini ve mutfak kültürünü öğrenerek deneyimlemelerini hedefler. Öğrencilerin yemek konusundaki vizyonlarını genişletebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenler.

sena.karahan03@bilgiedu.net

 

BİLGİ IEEE                    

BİLGİ IEEE, elektronik biliminde ve bilgi teknolojilerinde mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi hedefler. Yetkin mühendisler yetiştirmek, mühendislere yenilikçi bakış açısı kazandırmak, geniş iletişim ağı kurmak kulübün amaçları arasındadır.

ilkyaz.buber@bilgiedu.net

 

BİLGİ Innovation          

Teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilere faydalı etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlar. Son yeniliklere dair seminerler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Thaer.hussein@bilgiedu.net


BİLGİ International Volunteers             

Değişim programları kapsamında gelen veya BİLGİ’de öğrenim görmekte olan tam zamanlı uluslararası öğrencilere İstanbul’a gelişleri öncesinden dönüşlerine kadar gönüllülük esasına dayalı olarak yardımcı olmayı hedefler. Uluslararası öğrenciler için etkinlikler düzenleyerek BİLGİ’nin uluslararasılaşmasına destek sağlamayı amaçlar.

samet.allahverdi@bilgiedu.net


BİLGİ İşletme Kulübü                

BİLGİ İşletme Kulübü, iş dünyasının saygın ve tecrübeli isimlerini bir araya getirerek öğrencilerin kariyerlerine yön vermeleri için çalışmalar yapmak amacıyla etkinlikler düzenler. Öğrencilerin iş dünyasını tanımasını amaçlar.

 alisan.ates@bilgiedu.net

 

BİLGİ Lojistik    

Başta BİLGİ Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık öğrencileri olmak üzere bütün BİLGİ öğrencilerine lojistiği tanıtmayı, öğrencilerin sektörle iç içe olmasını sağlamayı, BİLGİ’nin lojistik sektöründe bilinen ve tanınan bir okul olmasına katkıda bulunmayı hedefler.  Öğrencilerin staj ve iş imkânlarına kolay erişmesini sağlamak kulübün amaçları arasındadır.

bogac.yilmazkurt@bilgiedu.net

 

BİLGİ Marketing Club   

Pazarlama dünyasındaki yeni oluşumları, gelecekteki iş hayatları için öğrencilerle paylaşmayı hedefler. Öğrencilerin hem pazarlama alanında global dünyada yer edinmelerini hem de bilgi birikimlerine katkı sağlamayı amaçlar.

kutlu.sakalli@bilgiedu.net

 

BİLGİ Mechanical Engineering Society  

Başta makine mühendisliği olmak üzere, tüm mühendislik fakültesi öğrencileri için kedilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler, konferanslar ve teknik geziler düzenler. Öğrencilerin ileride çalışabilecekleri alanlardaki şirketler ile bağlantı sağlamalarını amaçlar.

suleyman.kapisiz@bilgiedu.net


BİLGİ MUN                  

Model Birleşmiş Milletler konferansı düzenler ve diğer okullar tarafından düzenlenen konferanslara “İstanbul Bilgi Üniversitesi Delegasyonu” adı altında katılmayı amaçlar. Bu konferanslar neticesinde öğrencilerin uluslararası ilişkiler ile ilgili temel bilgileri kazanmasını ve organizasyonel olarak konferans düzenleme deneyimi edinmesini hedefler. Konferanslar sayesinde, dünyada var olan sorunlara bir diplomat gibi yaklaşıp uluslararası bakış açısı kazanmak, yeni perspektifler edinmek, İngilizce olarak resmi tartışma dilini geliştirmek ve topluluk önünde etkili konuşma yeteneği kazanmak kulübün amaçları arasındadır.

su.candan@bilgiedu.net

 

BİLGİ Perakende Kulübü          

Perakende sektöründeki gelişmeleri ve sektördeki iş imkânlarını yakından takip ederek öğrencilerin iş insanlarıyla bir araya gelmelerini ve network edinmelerini amaçlar.

merve.ceken@bilgiedu.net

 

BİLGİ Psikoloji Kulübü              

Kulübün birincil kuruluş amacı BİLGİ öğrencileri öncelikli olmak üzere tüm psikoloji ve diğer önlisans ve lisans öğrencilerine psikoloji bilimini alt dalları, disiplinlerarası çalışmaları, saha ve teorik öğretileriyle tanıtmaktır. Bu kapsamda sosyal sorumluluk faaliyetleri, akademik ve sosyal etkinlikler düzenler. Sektöre atılmaya hazırlanan lisans ve hali hazırda sektör çalışanı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve psikologların eğitim ve kariyerlerinde kendilerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlar. 

oguzhan.gurdogan@bilgiedu.net


BİLGİ Robotik Kulübü               

Robotik ve diğer teknoloji dallarında üyelerinin en güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamayı amaçlar. Sosyal sorumluluk projeleri ve seminerler düzenleyerek üyelerine bu alanda yeni bilgiler kazandırmayı ve onlarda merak isteği uyandırmayı hedefler.

turac.ozcelik@bilgiedu.net

 

BİLGİ SAPS       

BİLGİ SAPS, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde multi-disipliner projeler geliştirmeyi amaçlar. İş hayatındaki proje takımlarının benzerlerini kurarak BİLGİ öğrencilerinin takım çalışmasına yatkınlıklarının geliştirilmesini hedefler. Fikir aşamasından ticarileşme sürecine kadar her tür projenin üretilmesi, tasarlanması ve revize edilmesi için BİLGİ’li akademisyenlerden ve iş hayatının profesyonellerinden mentorluk desteği alınmasını sağlar. BİLGİ yönetimi ve akademisyenleri ile proje geliştirmeye, yönetmeye ve projelerde görev almaya istekli öğrenciler arasında köprü olmayı amaçlar.

emre.demirel@bilgiedu.net

 

BİLSEV Kulübü             

Ülkemizde bilim ve sanatın geliştirilmesi için bilimsel ve sanatsal projeler üretmeyi ve eğitim alanındaki sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra genç bilim insanı ve sanatçı adaylarının ilk adımlarını daha sağlam ve birlik içerisinde atabilmelerini sağlamayı amaçlar.

puren.erbek@bilgiedu.net


BİLGİ Sports Business Club       

Mesleki becerilerin yanı sıra sosyal programlar ve aktiviteler planlayarak geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı bir şekilde yetiştirmeyi amaçlar.

onat.karabicak@bilgiedu.net


BİLGİ Genç Hukukçular

Hukukun farklı dalları arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurarak öğrencilere hukuk nosyonu kazandırmaya yönelik seminerler, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

emin.cam@bilgiedu.net


BİLGİ Yapı Kulübü                    

İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında projeler geliştirip konferanslar, teknik geziler ve çeşitli etkinlikler düzenler. İş hayatına tam donanımlı, ufku geniş, yeterli network ve staj ağına sahip, bilinçli, geleceğin öncü mühendis ve mimarlarının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

 emin.tasar@bilgiedu.net


BİLGİ Worldwide          

Uluslararası ve Türkiye’den öğrencileri düzenlediği etkinliklerle kaynaştırmayı amaçlar.

 Sajid.panjwani@bilgiedu.net


BİLGİ’li Çocuk Gelişimciler                    

Çocuğun sağlıklı gelişimi ve mutluluğunun sadece içinde doğup büyüdüğü ailenin değil, toplumun da sorumluluğunu gerektirdiği bilinciyle hareket eder. Bu doğrultuda etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için çalışır. Toplumda çocuk gelişiminin önemi hakkında farkındalık yaratabilmeyi hedefler.

muge.seven@bilgiedu.net


BİLGİ’li Girişimciler                  

Öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce en önemli hazırlık aşaması olan üniversite sürecinde iş hayatı tecrübelerini öğrenebilmeleri için bunu en doğru şekilde aktaracak kişileri BİLGİ’ye davet edip eğitimler düzenler. Ayrıca yenilikçi, gerçekçi ve hızla gelişen teknolojiye ayak uyduran girişimcilik projeleri üretmeyi ve bu tür projeleri desteklemeyi amaçlar.

eda.susmaz@bilgiedu.net


BİLGİ’li Liderler            

Üniversite öğrencilerinin ve kulüp üyelerinin çeşitli etkinlikler, atölyeler, projeler aracılığı ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, gelecekteki iş hayatlarında ve toplumsal alanda liderlik vasıflarını geliştirmeyi amaçlar. Kulüp, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklerken sosyal sorumluluk alanında farkındalık yaratma hedefiyle faaliyet gösterir.

cansin.coskunyurek@bilgiedu.net


BİLGİ’li Perfüzyonistler Kulübü 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Perfüzyon Bölümü’nü tanıtmayı; bu alanda düzenlediği toplantılarla bölüm öğrencilerinin mesleği sahiplenmelerini sağlamayı, öğrencilerin akademik gelişimleri için aydınlatıcı ve yol gösterici olmayı amaçlar.  

sinem.guder@bilgiedu.net


BİLGİ’li Reklamcılar Kulübü                  

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlar. Öğrencilerin reklam piyasasındaki staj ve iş imkânlarından yararlanmasını sağlamayı hedefler. Düzenlediği etkinliklerde değişen teknoloji ve yeni reklam fikirlerini yakalayarak yenilikçi projeler üretilmesine katkıda bulunur.

ilke.erol@bilgiedu.net


Bilim Kurgu ve Fantastik Kurgu Kulübü             

Kulübün kuruluş amacı bilim kurgu ve fantastik kurguyu hem edebiyat hem de bir konsept olarak üyelere tanıtmak, bu temadaki etkinlikleri üyelerle tanıştırmaktır. Bilim kurgu ve fantastik kurgu içeren film, kitap, oyun, evren, çizim, kostüm gibi tüm medyalar kulübün ilgi alanındadır. Bunun yanı sıra tüm BKFK kulüplerinin öğrettiği, FRP’nin üyelerle tanıştırılması ve eğitiminin yapılması kulüp amaçları arasındadır. Tüm bunları yaparken kulübün bir başka amacı ise aynı ilgi alanına sahip öğrencilerin birbirleriyle tanışabileceği bir ortam oluşturmaktır.

alp.mihci@bilgiedu.net


Bilim Santrali Kulübü               

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri tarafından “geleceği bilimsellik üzerine kurma” fikrinden yola çıkılarak kurulmuştur. Bilimsel düşüncenin köreltilmesine karşı bu fikri hayata geçirmek kulübün en temel amacıdır. Bilimsel çalışma ve etkinlikler ile sadece bilim ve teknoloji alanına ilgi duyanlara değil her kesime ulaşabilmeyi amaçlar.

 cemre.ust@bilgiedu.net

 

Bilişim Bicode Kulübü              

Hızla gelişen ve her geçen gün teknolojik devrimlere sahne olan günümüz bilişim dünyasına meraklı olan herkese hitap eder. Bu alana ilgi duyan kişileri buluştururken seminerler ve paneller düzenleyerek öğrencilerin gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

mert.batmazoglu@bilgiedu.net

 

Ekonomi Kulübü                      

Kulübün amacı ekonomi bilimi altında yer alan konularda bilgilendirici, düşünmeye sevk eden, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunan etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin ekonomi bilim dalıyla alakalı olarak elde edebilecekleri kariyer olanaklarından haberdar olmalarını sağlamaktır. 

deniz.ozen04@bilgiedu.net


ELT Club                      

Kulübün amacı; İngilizce dili üzerine pratik yapmak, öğrencilerle sosyalleşirken onları eğlendirmek ve bilgilendirmektir.

Sandra.akal@bilgiedu.net


Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Kulübü            

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Kulübü, mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi misyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, teknik geziler, seminerler, eğitim programları, konferanslar ve bilgilendirici toplantılar düzenler.

hakan.balay@bilgiedu.net


Energy Crew                

Öğrencilerin teknik donanımına katkı sağlayacak faliyetlerde bulunmayı amaçlar.

furkan.ozkan@bilgiedu.net

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü               

Aktif ve sağlıklı bir hayatı yaşam tarzı haline getirmelerini sağlayarak öğrencilerin fizyoterapinin sadece hastalık durumunda değil hayatın her alanında var olduğu konusunda bilinçlenmeleri için çalışır. Bölüm ve fakülte öğrencilerine bilgi sağlayacak sempozyumlar ve paneller düzenler.  Tüm BİLGİ’lilerin harekete geçmesi ve vücut farkındalıklarını arttırması için çalışır. Engelli ve/veya hastalıkları nedeniyle toplum yaşamına adapte olamayan bireylerin doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak ve yardım faaliyetlerinde bulunarak onlara profesyonel destek sunmak kulübün amaçları arasındadır. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütür.

Berrak.ozden@bilgiedu.net  

 

Flyers of Bilgi Havacılık Kulübü             

Bölüm farkı gözetmeksizin tüm BİLGİ öğrencilerine havacılığı anlatmayı ve havacılık kültürünü onlara aşılamayı amaçlar. Yıl içinde yapılacak etkinlikler ile öğrencilere havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı hedefler.

sinem.alemdaroglu@bilgiedu.net

 

Genetik ve Biyomühendislik Kulübü                 

Kulübün kuruluş amacı, BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinin gelecek çalışma hayatları için faydalı olabilecek deneyimler edinmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler ve organizasyonlar düzenler.

omer.yildiz@bilgiedu.net

 

Horizon Club                

BİLGİ öğrencilerinin vizyonlarını ve ufuklarını genişletmeyi amaçlar.  Gelecek nesillerin açık görüşlü olmalarını sağlamak için çalışır.

Osama.rabe@bilgiedu.net

 

House of Debate Club              

Münazara ve tartışma kültürünü yaygınlaştırmayı ve uluslararası konularda fikir alışverişi yapmayı amaçlar.

faisal.bashiri@bilgiedu.net

 

Hukuk Fakültesi Kulübü           

BİLGİ Hukuk Fakültesi Kulübü, Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik Hukukta Kariyer Günleri, Hukukta Çay Sohbetleri, Uygulamalı Hukuk Sertifika Programı gibi organizasyonlarla fakülte içinde faaliyetler gösterir. Ayrıca, okul dışında da dağıtılan fakülteye ait “Derdest” hukuk dergisini hazırlayarak okul öğrencilerine faydalı olmayı amaçlar.

ceren.saracgil@bilgiedu.net

 

Kültürel Mirası Koruma ve Restorasyon Kulübü            

Kültürel mirası korumayı ve tanıtmayı amaçlar. 

yaren.yelkenci@bilgiedu.net

 

Medikal Kurtarma Topluluğu Kulübü                

Yurtiçi ve yurtdışı afetlerde, olağanüstü durumlarda, doğa sporlarında, sair arama kurtarma ve medikal kurtarma gerektiren tüm olaylarda, büyük yangınlarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışır.  Etkin arama kurtarma çalışmalarında yer alarak kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınması ve değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunur. Yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim elemanlarını tespit eder ve yetiştirir.  Alınan ihbar ile arama kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmayı ve ekibin en kısa sürede toplanmasını, olay yerine ulaşmasını ve arama kurtarma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmesini sağlamayı hedefler.

yeliz.akbasak@bilgiedu.net

 

Münazara Kulübü                    

BİLGİ Münazara Kulübü yapıcı tartışma kültürüne katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirir. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde etmiş eğitmenler ile eğitimler planlayarak münazarayla ilgili temel, orta ve ileri düzey bilgileri öğrencilere aktarır. Üniversite öğrencilerinin hitabet, topluluk önünde konuşma gibi yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlar. Münazara turnuvaları ve etkinlikleri düzenleyerek lise ve üniversite öğrencilerinin bu etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler. Üniversitelerarası münazara turnuvalarına katılmak kulübün amaçları arasındadır.

hamza.polat@bilgiedu.net

 

Pax Historia                 

Kulübün temel amacı düzenlediği etkinliklerle tarih disipinine olan ilgiyi artırmak ve öğrencilerin tarih bilincini geliştirmektir.

bilal.keskin02@bilgiedu.net

 

RadyoVesaire              

MED 228 dersi kapsamında, kulüp katılımcısı veya gönüllü olarak başvuran tüm öğrencilere internet radyoculuğu alanında deneyim kazandırmayı amaçlar.  Öğrencileri özgün içerikler üretmeye teşvik ederek bu içerikleri canlı yayında sunma esaslarını öğretir. Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik, işitsel bir portfolyo oluşturmalarını sağlamayı hedefler.

tugrul.yilmaz@bilgiedu.net

 

Sosyal Bilimler ve Edebiyat Kulübü                   

Sosyal Bilimler ve Edebiyat Kulübü akademik olguları disiplinlerarası bir perspektifle inceleyip tartışmayı amaçlar. Bu doğrultuda, film okumaları, paneller, söyleşiler, kitap okumaları düzenler. Akademik yayın çıkarmak, edebiyat eserlerini sosyal bilimler disiplinlerinin temel dinamikleri içerisinde inceleyerek analiz etmek, bunun için okuma-tartışma grupları oluşturmak ve çeşitli geziler düzenlemek kulübün amaçları arasındadır.

selin.catay@bilgiedu.net

 

Sosyoloji Kulübü                      

Sosyoloji Kulübü, sosyoloji çatısı altında birlikte yaşama fikrine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yürütür. Gruplar arası yeni iletişim kanalları oluşturmak için interaktif ve eğitimsel etkinlikler yapmayı amaçlar.

elif.helvacioglu@bilgiedu.net

 

Tahkim Kulübü            

Kulüp, uluslararası alanda sıkça başvurulan tahkimin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını hedefler. nihan.unal@bilgiedu.net

 

Uluslararası İlişkiler Kulübü                  

BİLGİ Uluslararası İlişkiler kulübü, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği İlişkileri alanlarıyla ilgilenen herkes için bir etkileşim alanı yaratmayı amaçlar.

aybuke.catalbas@bilgiedu.net