Akademik İçerikli Kulüpler

Bi’Talks Kulübü

Farklı alanlardaki konularla, farklı bölümlerdeki öğrencileri bir araya getirerek onlara yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlar. Kulüpte eşit söz hakkına sahip olan öğrenciler, ilgilendikleri alanlar üzerine çağırdıkları uzmanlarla konuşmalar düzenler. Bi’Talks’ta farklı bölümlerden öğrenciler bulunabilir ve herkes akademik etkinlikler yapma fırsatına sahip olur.

dicle.temiz@bilgiedu.net

BİLGİ Bankacılık ve Finans Kulübü     

Bankacılık ve Finans Kulübü, meslek hayatına hazır bir şekilde başlayabilmek için gerekli olan, sektörle ilgili etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlar.

uluc.senoglu@bilgiedu.net

BİLGİ Beslenme Kulübü

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri tarafından kurulan, öğrencilerin sosyal ve mesleki açıdan gelişimini amaçlayan bir bölüm kulübüdür. Beslenme ve Diyetetik alanında öğrencilere yönelik oturumlar, etkinlikler ve atölyeler düzenlemeyi, sosyal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlar.

nur.dogan04@bilgiedu.net

BİLGİ BİLSEV Kulübü

Ülkemizde bilim ve sanatın geliştirilmesi için bilimsel ve sanatsal projeler üretmeyi ve eğitim alanındaki sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirip bunları uygulamayı hedefler. Bunun yanı sıra genç bilim insanı ve sanatçı adaylarının ilk adımlarını daha sağlam ve birlik içerisinde atabilmelerini sağlamayı amaçlar.

puren.erbek@bilgiedu.net

BİLGİ Edebiyat Kulübü

Edebiyat eseri olan, yazılı metinler yoluyla sahnelenen, bir yazından yola çıkılarak senaryolaştırılan ya da bağımsız bir senaryodan yola çıkılarak beyaz perdeye konu olan eserleri izlemek, okumak ve paylaşmak için bu alana ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelmeyi amaçlar. Okunan, izlenen ve paylaşılan eserlerle bir üretim ortaya koymayı hedefler.

yalda.abbasi@bilgiedu.net

BİLGİ Endüstri 4.0 Kulübü

BİLGİ Endüstri 4.0 kulübü, teknolojik yeniliklere dikkat çeken, aynı zamanda bu yenilikleri kavramak adına öğrencilerde farkındalık yaratmayı hedefleyen bir kulüptür. Öğrencileri bu alanda girişim yapmaya teşvik eder. Endüstri 4.0 ve girişimcilik üzerine etkinlikler ve geziler düzenleyerek öğrencilere firma temsilcileriyle tanışma imkânı sağlar.

pamir.oztemir@bilgiedu.net

BİLGİ Energy Kulübü

Kulüp, çevreye ve topluma duyarlı, enerji verimliliği konusunda bilgili, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorunlara çözüm üreten üyelerinin işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirebilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlar. Seminer ve paneller düzenlemek, enerji sektörü hakkında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, tüm sektörlerle işbirliği yaparak Türkiye’de ve dünyada enerjinin elde edilmesi, kullanılması, verimliliğin arttırılması ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında çalışmalar yürütmek kulübün temel amaçları arasındadır.

zeynep.ersoy02@bilgiedu.net

BİLGİ Genç Hukukçular Kulübü

Hukukun farklı dalları arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurarak öğrencilere hukuk nosyonu kazandırmaya yönelik seminerler, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

emin.cam@bilgiedu.net

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Kulübü

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinin gelecekte çalışma hayatlarında faydalanabilecekleri, deneyim kazanmalarını sağlayacak etkinlik ve organizasyonlar düzenlemeyi amaçlar.

hazal.duman02@bilgiedu.net

BİLGİ IEOR Kulübü

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Kulübü, mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi misyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, teknik geziler, seminerler, eğitim programları, konferanslar ve bilgilendirici toplantılar düzenler.

ertugrul.taparci@bilgiedu.net

BİLGİ İşletme Kulübü

BİLGİ İşletme Kulübü, iş dünyasının saygın ve tecrübeli isimlerini bir araya getirerek öğrencilerin kariyerlerine yön vermeleri için çalışmalar yapmak amacıyla etkinlikler düzenler. Öğrencilerin iş dünyasını ve kariyer gerekliliklerini tanımasını sağlar.

turgut.karacan@bilgiedu.net

BİLGİ Lojistik Kulübü

Başta BİLGİ Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık öğrencileri olmak üzere bütün BİLGİ öğrencilerine lojistiği tanıtmayı, öğrencilerin sektörle iç içe olmasını sağlamayı, BİLGİ’nin lojistik sektöründe bilinen ve tanınan bir okul olmasına katkıda bulunmayı hedefler.  Öğrencilerin staj ve iş imkânlarına kolay erişmesini sağlamak kulübün amaçları arasındadır.

omer.aksoy02@bilgiedu.net

BİLGİ Marketing Club

Alanında öncü isimleri ilgili alanda kendini geliştirmek, deneyim kazanmak isteyen öğrencilerle buluşturmayı amaçlar. Kulübün temel misyonu öğrencilerin uluslararası ölçekteki kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikleri ve zirveleri yönetmektir.

kubra.yilmaz04@bilgiedu.net

BİLGİ Mechanical Engineering Society

Başta makine mühendisliği olmak üzere, tüm mühendislik fakültesi öğrencileri için kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler, konferanslar ve teknik geziler düzenler. Öğrencilerin ileride çalışabilecekleri alanlardaki şirketler ile bağlantı kurmalarını sağlamayı amaçlar. Mühendis adaylarının mesleki hayatlarında disiplinlerarası çalışma şartlarına uyum sağlamaları için çeşitli çalışmalar yapar. Akademik eğitim ve sektör arasında bağlantı kurarak öğrencilerin gelişmelerine katkıda bulunur.

suleyman.kapisiz@bilgiedu.net

BİLGİ MUN Kulübü

Model Birleşmiş Milletler konferansı düzenler ve diğer okullar tarafından düzenlenen konferanslara “İstanbul Bilgi Üniversitesi Delegasyonu” adı altında katılmayı amaçlar. Bu konferanslar neticesinde öğrencilerin uluslararası ilişkiler ile ilgili temel bilgileri kazanmasını ve organizasyonel olarak konferans düzenleme deneyimi edinmesini hedefler.   Konferanslar sayesinde, dünyada var olan sorunlara bir diplomat gibi yaklaşıp uluslararası bakış açısı kazanmak, yeni perspektifler edinmek, İngilizce olarak resmi tartışma dilini geliştirmek ve topluluk önünde etkili konuşma yeteneği kazanmak kulübün amaçları arasındadır.

onur.odabas@bilgiedu.net

 

BİLGİ Münazara Kulübü

BİLGİ Münazara Kulübü yapıcı tartışma kültürüne katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirir. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde etmiş eğitmenler ile eğitimler planlayarak münazarayla ilgili temel, orta ve ileri düzey bilgileri öğrencilere aktarır. Üniversite öğrencilerinin hitabet, topluluk önünde konuşma gibi yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlar. Münazara turnuvaları ve etkinlikleri düzenleyerek lise ve üniversite öğrencilerinin bu etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler. Üniversitelerarası münazara turnuvalarına katılmak kulübün amaçları arasındadır.

hamza.polat@bilgiedu.net

BİLGİ Operations Research Club

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerini dünyada alanında lider kişilerle buluşturarak öğrencilerin kariyer yolculuklarında onların hayat hikâyelerinden ve tavsiyelerinden ilham almasını sağlar. Üyelerinin vizyoner bakış açılarını geliştirerek onların farklı sektörlerde deneyim kazanmalarını sağlamayı hedefler. Liderlerin disiplinlerarası perspektiflerini üyelerine deneyim olanakları sunarak kazandırmayı amaçlar.  

kutlu.sakalli@bilgiedu.net

BİLGİ Psikoloji Kulübü

Psikoloji alanına ilgisi olan bireylerle bir araya gelerek bu alanda gelişim sağlamayı ve gelişirken iz bırakmayı amaçlar. Bu doğrultuda akademik ve sosyal etkinlikler ile sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütür.

furkan.terzioglu@bilgiedu.net

BİLGİ Robotics

Robotik ve diğer teknoloji dallarında üyelerinin en güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamayı amaçlar. Sosyal sorumluluk projeleri ve seminerler düzenleyerek üyelerine bu alanda yeni bilgiler kazandırmayı ve onlarda merak isteği uyandırmayı hedefler.

turac.ozcelik@bilgiedu.net

BİLGİ Siber Güvenlik Kulübü

Sadece siber güvenlik ile uğraşanların değil; bilgisayar ve interneti iyi kullanamayan, teknik anlamda az bilgi sahibi olan kişilerin de yer alabileceği bir kulüptür. İnsanların internet korsanlarının tuzaklarına düşmelerini engellemeyi amaçlar.  Siber güvenlik eğitimleri ve etkinliklerle bu alanda bilgi düzeyini artırmayı hedefler.

yusufhan.sacak@bilgiedu.net

BİLGİ Sosyoloji Kulübü

Sosyoloji Kulübü, sosyoloji çatısı altında birlikte yaşama fikrine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yürütür. Gruplar arası yeni iletişim kanalları oluşturmak için interaktif ve eğitimsel etkinlikler yapmayı amaçlar.

nurcan.gecer@bilgiedu.net

BİLGİ Sports Business Club

Sporun profesyonellerini öğrencilerle bir araya getirerek deneyim paylaşımı olanağı sunar; bu doğrultuda seminerler, konferanslar ve atölyeler düzenlemeyi amaçlar.

yusuf.bekerecioglu@bilgiedu.net

BİLGİ Tahkim Kulübü

Kulüp, uluslararası alanda sıkça başvurulan tahkimin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

melis.pekmezci@bilgiedu.net

BİLGİ Worldwide

Uluslararası ve Türkiye’den öğrencileri düzenlediği etkinliklerle kaynaştırmayı amaçlar.

Sajid.panjwani@bilgiedu.net

BİLGİ Yapı Kulübü

İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında projeler geliştirip konferanslar, teknik geziler ve çeşitli etkinlikler düzenler. İş hayatına tam donanımlı, ufku geniş, yeterli network ve staj ağına sahip, bilinçli, geleceğin öncü mühendis ve mimarlarının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

emre.durmusoglu@bilgiedu.net

BİLGİ’li Çocuk Gelişimciler Kulübü

Çocuğun sağlıklı gelişimi ve mutluluğunun sadece içinde doğup büyüdüğü ailenin değil, toplumun da sorumluluğunu gerektirdiği bilinciyle hareket eder. Bu doğrultuda etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için çalışır. Toplumda çocuk gelişiminin önemi hakkında farkındalık yaratabilmeyi hedefler.

elif.dundar@bilgiedu.net

BİLGİ’li Girişimciler

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin gelecek için deneyim kazanmalarını; daha nitelikli bir özgeçmişe sahip olmalarını; girişimci, yaratıcı ve yönetimde söz sahibi bireyler haline gelmelerini sağlamayı amaçlar.

alican.safran@bilgiedu.net

BİLGİ’li Liderler Kulübü

Üniversite öğrencilerinin ve kulüp üyelerinin çeşitli etkinlikler, atölyeler, projeler aracılığı ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, gelecekteki iş hayatlarında ve toplumsal alanda liderlik vasıflarını geliştirmeyi amaçlar. Kulüp, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklerken sosyal sorumluluk alanında farkındalık yaratma hedefiyle faaliyet gösterir.

efe.poyraz@bilgiedu.net

 

Bilim Santrali Kulübü

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri tarafından “geleceği bilimsellik üzerine kurma” fikrinden yola çıkılarak kurulmuştur. Bilimsel düşüncenin köreltilmesine karşı bu fikri hayata geçirmek kulübün en temel amacıdır. Bilimsel çalışma ve etkinlikler ile sadece bilim ve teknoloji alanına ilgi duyanlara değil her kesime ulaşabilmeyi amaçlar.

alara.kir@bilgiedu.net

 

Blockchain Teknolojileri Kulübü

Blockchain teknolojisi başta iş dünyası olmak üzere, kamu alanında ve bireysel yaşam üzerinde köklü etkilere sahiptir. Blockchain teknolojisi sadece araç olarak yenilikçi bir teknoloji olmanın ötesinde düşünce yapısını ve iş süreçlerini yeniden tanımlamaktadır. Kulüp, bu teknolojinin Türkiye’de yaygınlaşmasını, bilinirliğinin ve kullanımının artırılmasını, faydalarının araştırılmasını ve stratejik önceliklerinin saptanmasını amaçlar.

berdimyrat.seitmuhamedov@bilgiedu.net

Ekonomi Kulübü

Kulübün amacı ekonomi bilimi altında yer alan konularda bilgilendirici, düşünmeye sevk eden, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunan etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin ekonomi bilim dalıyla alakalı olarak elde edebilecekleri kariyer olanaklarından haberdar olmalarını sağlamaktır. 

serhan.dalarslan@bilgiedu.net

ELT Club

Kulübün amacı; İngilizce dili üzerine pratik yapmak, öğrencilerle sosyalleşirken onları eğlendirmek ve bilgilendirmektir.

bahar.aydinli@bilgiedu.net

IEEE Kulübü

BİLGİ IEEE, elektronik biliminde ve bilgi teknolojilerinde mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi hedefler. Yetkin mühendisler yetiştirmek, mühendislere yenilikçi bakış açısı kazandırmak, geniş iletişim ağı kurmak kulübün amaçları arasındadır.

ilkyaz.buber@bilgiedu.net

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü

BİLGİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün tanınırlığını artırmayı amaçlar. Bölüm öğrencilerinin okulun diğer bölümleri ile etkileşimini artırmayı ve öğrencilerin fizik tedavinin avantajlarından yararlanmasını sağlamayı amaçlar.

Nurcan.dikbasan@bilgiedu.net

 

Flyers of Bilgi Havacılık Kulübü

Bölüm farkı gözetmeksizin tüm BİLGİ öğrencilerine havacılığı anlatmayı ve havacılık kültürünü onlara aşılamayı amaçlar. Yıl içinde yapılacak etkinlikler ile öğrencilere havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı hedefler.

berker.aras@bilgiedu.net

 

Gastronomi Kulübü

BİLGİ’li öğrencilerin gastronomi bilgisi edinmelerini ve mutfak kültürünü öğrenerek deneyimlemelerini hedefler. Öğrencilerin gastronomi alanındaki vizyonlarını genişletebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenler.

metehan.ayhan@bilgiedu.net

 

Horizon Club

BİLGİ öğrencilerinin vizyonlarını ve ufuklarını genişletmeyi amaçlar.  Gelecek nesillerin açık görüşlü olmalarını sağlamak için çalışır.

salim.halabi@bilgiedu.net

House of Debate Club

Münazara ve tartışma kültürünü yaygınlaştırmayı ve uluslararası konularda fikir alışverişi yapmayı amaçlar.

Faisal.Bashiri@bilgiedu.net

Hukuk Fakültesi Kulübü

BİLGİ Hukuk Fakültesi Kulübü, Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik Hukukta Kariyer Günleri, Hukukta Çay Sohbetleri, Uygulamalı Hukuk Sertifika Programı gibi organizasyonlarla fakülte içinde faaliyetler gösterir. Ayrıca, okul dışında da dağıtılan fakülteye ait “Derdest” hukuk dergisini hazırlayarak okul öğrencilerine faydalı olmayı amaçlar.

dilara.kurkcuoglu@bilgiedu.net

Klanhane Kulübü 

Sanat ve tasarım dallarında okuyan öğrencilerin bir araya gelerek aynı çatı altında faaliyet gösterdiği bir kulüptür. Sanat ve tasarım alanlarında farklı disiplinlerden öğrencilerin birbirlerine bilmedikleri konularda yardımcı olmasını amaçlar. Bu doğrultuda öğrencilerin gelecekte iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri kazanmasını hedefler. Kulübün faaliyetleri sanata, tasarıma, üretime, takım çalışmasına ve bilgisayar programlarına ilgili duyan tüm öğrencilere açıktır.

 damla.ertem@bilgiedu.net

Medikal Kurtarma Topluluğu

Yurtiçi ve yurtdışındaki büyük yangın ve kaza gibi afetlerde, olağanüstü durumlarda, doğa sporlarında ve sair arama kurtarma ve medikal kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak çalışır.  Etkin arama kurtarma çalışmalarında yer alarak kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınması ve değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunur. Yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim elemanlarını tespit eder ve yetiştirir.  Alınan ihbar ile arama kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmayı ve ekibin en kısa sürede toplanmasını, olay yerine ulaşmasını ve arama kurtarma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmesini sağlamayı hedefler.

ekin.canpolat@bilgiedu.net

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Kulübü

Üyelerin patoloji ve laboratuvar teknikleri alanı açısından gelişimini sağlamayı amaçlar. Kulüp patoloji laboratuvar tekniklerinin önemini kamu sektörü ve özel sektör açısından irdeleyip bu konuda çalışmalar yapar. Patoloji laboratuvar tekniklerini ulusal çapta tanıtmayı hedefler.

nilay.kocer@bilgiedu.net

Pax Historia Kulübü

Kulübün temel amacı düzenlediği etkinliklerle tarih disipinine olan ilgiyi artırmak ve öğrencilerin tarih bilincini geliştirmektir.

deniz.pekmezci02@bilgiedu.net

Sosyal Bilimler ve Edebiyat Kulübü

Sosyal Bilimler ve Edebiyat Kulübü akademik olguları disiplinlerarası bir perspektifle inceleyip tartışmayı amaçlar. Bu doğrultuda, film okumaları, paneller, söyleşiler, kitap okumaları düzenler. Akademik yayın çıkarmak, edebiyat eserlerini sosyal bilimler disiplinlerinin temel dinamikleri içerisinde inceleyerek analiz etmek, bunun için okuma-tartışma grupları oluşturmak ve çeşitli geziler düzenlemek kulübün amaçları arasındadır.

beyza.tasova@bilgiedu.net

Toplumsal Bilimler Topluluğu Kulübü

Toplumsal Bilimler Topluluğu Kulübü, adında taşıdığı gibi ‘’toplumsal’’ nitelik teşkil eden her alanda çalışmalar yürütür. Bu doğrultuda araştırmalar yapmayı, etkinlik ve geziler düzenlemeyi hedefler. Gelenekselleşmiş faaliyet ve etkinlikleriyle bir ‘’toplumsal bilimler’’ ailesi yaratarak gelecek yıllarda bunun bir mezun ekolü haline gelmesini sağlamayı hedefler. Bu doğrultuda toplumsal bilimler alanına ilgi duyan farklı disiplinlerden öğrencileri akademik olarak tek bir çatı altında bir araya getirmeyi amaçlar.

alara.yucel02@bilgiedu.net

 

Uluslararası İlişkiler Kulübü

BİLGİ Uluslararası İlişkiler Kulübü; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, Avrupa Birliği ilişkileri alanlarına ilgi duyan tüm bireyler için bir etkileşim alanı yaratmak için kurulmuştur. Kulübün misyonu, BİLGİ’nin ilgili bölüm öğrencilerine yönelik panel, söyleşi, eğitim, protokol gezileri gibi etkinliklerle onların gelişimini ve etkileşimini desteklemektir. Bu etkinlik ve projeler ilgili disiplinlerin önemini vurgulamayı ve güncel gelişmeleri aktarmayı hedefler.

ozge.demiral@bilgiedu.net