Grup Çalışmaları

Grup Çalışmaları, yaşanan güçlükleri benzer sorunlar yaşayan diğer öğrencilerle birlikte aşma fırsatı sağlar. Grup çalışmalarının diğer sosyal ortamlardan en önemli farkı, kişinin kendisini en iyi şekilde ifade edebilmesi için güvenli bir çerçeve sağlamasıdır. Bu çerçeve içinde, katılımcının sosyal becerilerinin güçlenmesi, kendisini grup içinde ifade edebilmesi, karşısındakinin fikirlerinden ve deneyimlerinden yararlanabilmesi, farklılıkları keşfetmesi ve ötekinin bireysel özelliklerine saygı duyabilmesi mümkün olur. 

2020-2021 PDB Grup Çalışmaları

Aşk Neden Bu Kadar Zor: Çift İlişkisine Farkındalıkla Bakmak / 16.11.2020  

2019-2020 PDB Grup Çalışmaları

Flört İlişkilerinde Şiddetsizlik / 01.11.2019

2017-2018 Bahar Dönemi Grup Çalışmaları

Hayvan Fobisi / 2 Mart-18 Mayıs 2018

2016-2017 Bahar Dönemi Grup Çalışmaları

İlişkilerdeki ‘Sen’i Keşfet" / 14 Mart 2017 

2016-2017 Güz Dönemi Grup Çalışmaları

Psikodrama / 24 Ekim 2017

2015-2016 Grup Çalışmaları

İlişkilerdeki ‘Sen’i Keşfet" / 11 Nisan 2016 

İlişkilerdeki ‘Sen’i Keşfet" / 10 Aralık 2015

Psikodrama / 20 Ekim 2015  

2014-2015 Bahar Dönemi Grup Çalışmaları

Psikodrama / 10 Mart 2015

İlişkilerdeki ‘Sen’i Keşfet" / 1 Nisan 2015

İlişkilerdeki ‘Sen’i Keşfet" / 8 Mayıs 2015   

2014-2015 Güz Dönemi Grup Çalışmaları

Psikodrama / 17 Ekim 2014

 

2013-2014 Bahar Dönemi Grup Çalışmaları

Öfkenizi Kontrol Etmekte Zorlanıyor musunuz?” / 14 Nisan-26 Mayıs 2014

Sunumlarda, Jürilerde, Mülakatlarda Konuşmak.... Zor mu?” / 15 Nisan-20 Mayıs 2014

"İlişkilerdeki ‘Sen’i Keşfet" / 2 Mayıs 2014

2013-2014 Güz Dönemi Grup Çalışmaları

"Psikodrama" / 25 Ekim 2013

"İlişkilerdeki ‘Sen’i Keşfet"/ 12 Aralık 2013