Belirli süreli – Proje bazlı İdari Kadro İlanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde belirli süreli – proje bazlı Temmuz 2022 tarihine kadar görev alacak Klinik Psikolog, Deneyimli Maden Mühendisi (A sınıfı), Maden Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı, Halk Sağlığı Uzmanı, İşyeri Hekimi, İletişim Uzmanı aramaktayız.

“Madencilik Sektöründe Psikososyal Risklerin Değerlendirilmesi ve Önlenmesi için İşyeri Hekimlerinin Kapasitesinin Artırılması” başlıklı proje AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin amacı, maden sektöründe yapılacak uygulamalar ile işyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında insan kaynakları kapasitesini artıracak sürdürülebilir bir model önermek, insana yakışır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürünü yaygınlaştırmaktır.

Pozisyonlardan genel beklentiler:

  • Uzman görüşü sağlamak, proje toplantılarına katılmak ve uzmanlık alanı ile ilgili proje süreçleri hakkında yazılı ve sözlü geribildirim vermek,
  • Zonguldak havzasındaki saha faaliyetlerinde çalışmak ve/veya çalışmaları desteklemek,
  • Gerekli hallerde projenin eş başvuru sahibi İşyeri Hekimleri Derneği ile iletişimde olmak,
  • Projenin görünürlüğünü artırmak ve potansiyel paydaşlara erişimi desteklemek,
  • Eğitim içeriği geliştirmek.

 

Gereklilikler:

  • İlgili uzmanlık alanlarında en az lisans düzeyinde eğitimin tamamlanmış olması; uzmanlık alanı ve/veya ilgili araştırma-proje deneyimlerinin madencilik, psikososyal risk değerlendirmesi ve/veya iş sağlığı ve güvenliği üzerine olması beklenmektedir,
  • Bilgisayar hakimiyeti, çevrimiçi iletişim, toplantı ve eğitim platformlarının etkin kullanımı beklenmektedir,
  • Akademik çalışmalarda ve/veya projelerde deneyim sahibi olunması tercih sebebi olabilir,
  • Saha çalışmalarının gerçekleştirildiği alan olması nedeniyle Maden Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı, Halk Sağlığı Uzmanı ve İşyeri Hekimi pozisyonları için Zonguldak ikameti tercih sebebi olabilir.


Başvuru için; Proje Asistanı Aleyna Dönmez ile aleyna.donmez@bilgi.edu.tr mail adresinden irtibata geçebilirsiniz.