Stratejik Plan

Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen; vizyon ve misyonumuzu temel alarak altı stratejik alandaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan BİLGİ 2021-2023 Stratejik Planı, Akademik Kurul ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak değerli paydaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2021-2023 Stratejik Planı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öncelikli Paydaş Listesi’ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.