Stratejik Plan

Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen; vizyon ve misyonumuzu temel alarak altı stratejik alandaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan BİLGİ 2017-2020 Stratejik Planı, Akademik Kurul ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak değerli paydaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2017-2020 Stratejik Planı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.