İletişim Fakültesi / Dijital Oyun Tasarımı - Doktor Öğretim Üyesi

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı’nda açık bulunan 1 (bir) öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 08.11.2021 - 21.01.2022
Resmi Gazete İlan Tarihi: 08.11.2021 / 31653

Adaylarda Aranan Özellikler:

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Teknolojileri, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Animasyon, Çizgi Film Animasyon, Radyo-Sinema-Televizyon, Sinema ve Medya, İletişim Bilimleri alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak. Dijital oyun ve tasarım alanında uluslararası yayın yapmış olmak.*

*(2021-2022 Bahar Döneminde istihdam edilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.


ÖNEMLİ:

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesi'nde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru formu doldurulurken bu hususun dikkate alınması rica olunur.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü     
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
34060 Eyüp / İstanbul

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 77 10