İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı- Araştırma Görevlisi

Resmi Gazete İlan Tarihi: İlgili ilan 21 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Fakülte Adı:

       İletişim Fakültesi

       Duyuru Başlama Tarihi:

       21.11.2023

Bölüm Adı:

       İletişim Tasarımı ve Yönetimi

       Son Başvuru Tarihi:

       18.12.2023

Program Adı:

       Görsel İletişim Tasarımı

       Ön değerlendirme İlan Tarihi:

       20.12.2023

Kadro Ünvanı:

       Araştırma Görevlisi

       Sınav Giriş Tarihi:

       22.12.2023

Kadro Sayısı:

       1

       Sonuç Açıklama Tarihi:

       26.12.2023

 

ÖZEL ŞARTLAR

Lisans mezuniyetini Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel Sanatlar, İletişim ve Tasarımı, alanlarından birinden almış olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES - SÖZ alanında en az 70 puan almış olmak

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

İSTENEN BELGELER

 Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.

-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Meslek Yüksekokulu'na   hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)

-Özgeçmiş

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır)

-Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Belgesi; 85 puan olmalıdır.

-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri*, (şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)

-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti*

-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

*e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.

ÖNEMLİ:

Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

www.bilgi.edu.tr

Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Dolapdere Kampüsü 
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu - İstanbul

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 62 51 - 0212 311 51 36