Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Psikoloji - Doktor Öğretim Üyesi

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Lisans Programı’nda açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak 1 (bir) öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 25 Mayıs – 8 Haziran 2018

Adaylarda Aranan Özellikler:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı ve Örgüt/Endüstri Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’na veya Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na katkıda bulunmak uzere Psikoloji Bölümü’nde açık olan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda;

•          Master veya Doktora derecesini Örgüt/Endüstri Psikolojisi alanında ya da Klinik Psikoloji, Çift/Aile Terapisi veya Uygulamalı Psikoloji alanlarından birinde tamamlamış olması

•          Örgüt ve Endüstri Psikolojisi alanında veya Çift ve Aile Terapisi alanında yüksek lisans dersleri verebilecek ve yüksek lisans tezleri yönetebilecek olması

•          Psikoloji lisans programında, özellikle nicel ve/veya nitel araştırma yöntemleri derslerini ve gerekirse başka dersleri de İngilizce verebilecek olması

•          Nicel araştırma, istatistik teknikleri ve SPSS bilgisine ve/veya nitel araştırma tekniklerine ileri düzeyde hakim olması

•          SSCI ya da alan indeksli, hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmaları olması

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: 

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
34060 Eyüp / İstanbul

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 76 01 / 0212 311 77 97