Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Moda Tasarımı - Doktor Öğretim Üyesi

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Moda Tasarımı Lisans Programı’nda açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak 1 (bir) öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri:  11 Aralık 2018 – 18 Ocak 2019

Resmi Gazete İlan Tarihi: 11 Aralık 2018 / 30622

Adaylarda Aranan Özellikler:

Moda Tasarımı, Moda Tasarımı ve Tekstil, Moda İletişimi, Güzel Sanatlar veya bunlarla ilgili dalların birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 2 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak, Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz. 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesi'nde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru formu doldurulurken bu hususun dikkate alınması rica olunur. Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No: 20
34440 Beyoğlu / İstanbul

Yüksekokul Müdürlüğü: 0212 311 51 18