Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Odyometri - Öğretim Görevlisi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ – ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Fakülte Adı:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Duyuru Başlama Tarihi:

07.01.2019

Bölüm Adı:

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Son Başvuru Tarihi:

21.01.2019

Program:

Odyometri

Ön Değerlendirme Tarihi:

23.01.2019

Kadro Ünvanı:

Öğretim Görevlisi

Yazılı Sınav Tarihi:

29.01.2019

Kadro Sayısı:

1

Sonuç Açıklama Tarihi:

31.01.2019

ÖZEL ŞARTLAR

Odyoloji lisans mezunu olmak ve Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLARI

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

 Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.

-Dilekçe- (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, ilan numarası, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)

-Özgeçmiş

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-ALES Belgesi (70 Puan olmalıdır.)

-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri* ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)

*Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti (fotokopi kabul edilmemektedir)

-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

ÖNEMLİ:

Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.bilgi.edu.tr

Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm adresinden ilgili yönetmelik incelenebilir.) öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Kaynakları Departmanı Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29

Premier Kampüs Ofis 34400 Kağıthane/İstanbul Tel: 0 212 311 50 00

Sonuçların Açıklanacağı internet adresi

www.bilgi.edu.tr