Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Odyometri - Öğretim Görevlisi

Meslek Yüksekokulu Adı:       

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu                

Duyuru Başlama Tarihi:

11.06.2019

Bölüm Adı:

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Son Başvuru Tarihi:

25.06.2019

Program:

Odyometri

Ön Değerlendirme Tarihi:     

28.06.2019

Kadro Ünvanı:

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Sınav Giriş Tarihi:

02.07.2019

Kadro Sayısı:

1

Sonuç Açıklama Tarihi:

04.07.2019

ÖZEL ŞARTLAR

Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES- SAY alanında en az 70 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLARI

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

 Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.

-Dilekçe- (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, ilan numarası, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)

-Özgeçmiş

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-ALES Belgesi (70 Puan olmalıdır.)

-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri* ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)

*Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti (fotokopi kabul edilmemektedir)

-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

ÖNEMLİ:

Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.bilgi.edu.tr

Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm adresinden ilgili yönetmelik incelenebilir.) öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
santral
istanbul Kampüsü-Ek Bina
Premier Kampüs Ofis
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29             
34400 Kağıthane - İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51

Sonuçların açıklanacağı internet adresi;

www.bilgi.edu.tr