Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Tanım:
Bilgi ÖEGB, öğretmenler için sürekli eğitimin bir parçası olarak hizmet içi eğitim çalışmaları hazırlar ve yürütür. Bu eğitimlerin içerikleri, eğitmen gözlemlerinin ve idari gözlemlerin yıl sonu raporlarına ve öğretmenlerin resmi ve resmi olmayan geribildirimlerine göre belirlenir. Hizmet içi eğitimler, genellikle belirli bir becerinin öğretimine odaklanır (örneğin okuma veya dinleme dersi için hizmet içi eğitimi).

Prosedür:
Hizmet İçi Eğitimler, yeni öğretmenler için zorunludur. Mevcut öğretmenler ise gönüllü iseler kayıt yaptırarak katılırlar. Eğitimler genellikle 4 hafta sürecek şekilde tasarlanırlar. Katılımcılar, eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılım sertifikası alırlar.