Hizmet Öncesi Eğitim Programı

Tanım:

İngilizce Hazırlık Okulu’nda her akademik yılın başında göreve yeni başlayan öğretmenlere yönelik olarak hizmet öncesi eğitim programı yürütülür. Bir hafta süren programın ardından yeni öğretmenler, eski öğretmenlerden sistemin içeriği ile ilgili bilgi edinirler.

Amaçlar:

Bilgi Öğretmen Eğitim ve Geliştirme Birimi’nin (ÖEGB) hizmet öncesi eğitimi şu amaçlara yöneliktir;

 •  Eğitim süresince güven verici, olumlu, zevkli ve işbirlikçi bir öğrenme ortamı sağlamak,
 • ‘Gelişime yönelik eğitim’ kavramının önemine dikkat çekmek,
 • ‘Takım ruhu ve işbirliğinin’ önemine dikkat çekmek,
 • Yeni öğretmenlerin “Bilgi Dil Eğitimi Ortamına” adapte olmalarını kolaylaştırmak,
 • Yeni öğretmenlerin okuldaki sistemin temel unsurlarını (örneğin materyaller, öğretime, eğitime, idareye dair konular) anlamalarını sağlamak,
 • Döngüsel bilgi aktarımı ilkesine dayanarak tasarlanmış oturumlarla sınıfta öğretim modeli sunmak,
 • Yeni öğretmenlerin Bilgi’nin eğitim ortamına uygun örnek ders planları hazırlamalarına imkan vermek,
 • Öğretmenlerin oturumlarda elde ettikleri bilgileri, denemeye ve düşünmeye yönelik görevlerle içselleştirmelerine olanak sağlamak,
 • Sürekli gelişime yönelik eğitimi başlatmak.

 

Aşağıdaki prosedürler, yeni başlayan öğretmenler için geçerlidir;

 • ÖEGB tarafından verilen Hizmet Öncesi Eğitim Programına katılma
 • Ders Planı Grup Projesine katılma
 • Bir ders planı hazırlama
 • Eğitmenler ile geribildirim toplantısına katılma
 • Gerektiğinde ders planını gözden geçirme ve yeniden sunma
 • Danışmanlık Programı’na katılma
  • Danışmanın dersini gözlemleme (Formel ders planı verilir)
  • Gözlemlenen ders hakkındaki düşüncelerini yazma (ÖEGB’ye gönderilir)
  • Önce danışman ile sonra da öğretmen eğitmenlerinden biriyle toplantı yapma
  • Bir başka danışmanı meslektaş gözlemi kapsamında gözlemleme (formel bir ders planı verilmez)
  • Gözlemlenen ders hakkındaki düşüncelerini yazma (ÖEGB’ye gönderilir)
 • ÖEGB gözlemi-Öğretmen eğitmeni tarafından yapılır 
 • Gözlem Öncesi-Gözlem-Gözlem sonrası toplantısı yapılır (Formel ders planı gereklidir)
 • ÖEGB gözlemi-ikinci bir eğitmen tarafından yapılır (gerektiği takdirde)
 • Meslektaş gözlemi/Video Gözlemi/makale okuma/Sınıf araştırması vs.  (gerektiği takdirde)
 • Yukarıda sıralanan süreç içerisinde eğitmenlerden bire bir eğitim alma (gerektiği takdirde)