Genel Bilgi

Tanım:

Bu etkinlikler tüm öğretmenlerin ÖEGB’deki mesleki gelişimleri için kullanabilecekleri araçlardır.

Her akademik yılın başında, öğretmenlerden bir anket doldurmaları ve ÖEGB’ye teslim etmeleri istenir.

Amaçlar:

Sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin amacı, öğretmenlerin:

  • Mesleklerinde öğretme becerilerini daha fazla geliştirmelerine,
  • İngilizce öğretimi alanına çalıştaylar, araştırmalar, video/meslektaş gözlemleri, akademik çalışmalar vs. ile katkıda bulunmalarına,
  • Kendi öğretim teknikleri üzerine düşünmelerine,
  • Diğer meslektaşlarının öğretmenlikleri hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olmalarına,
  • Deneyim ve uzmanlık alanlarını diğer meslektaşlarıyla paylaşmalarına yardımcı olmak ve teşvik etmektir.

Bu etkinlikler tüm öğretmenlerin ÖEGB’deki mesleki gelişimleri için kullanabilecekleri araçlardır.

Her akademik yılın başında, öğretmenlerden bir anket doldurmaları ve ÖEGB’ye teslim etmeleri istenir.

Amaçlar:

Sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin amacı, öğretmenlerin:

Mesleklerinde öğretme becerilerini daha fazla geliştirmelerine,
İngilizce öğretimi alanına çalıştaylar, araştırmalar, video/meslektaş gözlemleri, akademik çalışmalar vs. ile katkıda bulunmalarına,
Kendi öğretim teknikleri üzerine düşünmelerine,
Diğer meslektaşlarının öğretmenlikleri hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olmalarına,
Deneyim ve uzmanlık alanlarını diğer meslektaşlarıyla paylaşmalarına yardımcı olmak ve teşvik etmektir.