İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral, Dolapdere ve Kuştepe Kampüsleri Yemekhane ihalesi

İhale No 201704005
Başlangıç Tarihi 25 Nisan 2017 - 15:00
Bitiş Tarihi 29 Mayıs 2017 - 17:00
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral, Dolapdere ve Kuştepe Kampüsleri Yemekhane ihalesi
Talep Eden Birim İdari İşler
Satın Alan Birim İdari İşler
Satın Alma Usulu Açık İhale
Satın Almanın Yapılacağı Yer Santral, Kuştepe, Dolapdere Kampüs
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 01/08/2017
İlgili Memur

Gülay Şaplı
Yalçın Topak

Notlar

Fiyatlandırma ile ilgili notlar:

 • BİLGİ, sözleşme metninde imza aşamasına kadar değişiklik yapma haklarını kendinde saklı tutar.
 • BİLGİ, yapılacak olan değerlendirmelere istinaden sözleşmeyi bina/kampüs bazından birden fazla tedarikçiye verme hakkını kendinde saklı tutar.
 • Tüm fiyatlar KDV hariçtir. (Ekte paylaşılan ürün ve menü fiyatları KDV dahil bedellerdir.)
 • Söz konusu işletme dönemi 1 Ağustos 2017 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
 • Sözleşme, YÜKLENİCİ'nin işbu form ile eklerinin içeriğindeki kalite standartlarını sağlaması, performans kriterlerine uygun davranması ve bu madde kapsamındaki ticari şartları kabul etmesi halinde 1+1 yıl süreyle uzar. YÜKLENİCİ, Sözleşmenin dördüncü yılında mevcut komisyon oranlarına +%3, beşinci yılında ise dördüncü yılın üzerine +%2 komisyon vermeyi kabul eder. Sözleşmenin 31 Temmuz 2020 itibariyle uzatılabilmesi için firmanın son 12 ay boyunca herhangi bir denetim süreci de dahil olmak üzere hizmet kalitesine yönelik hiç bir şikayet almamış olması koşulu aranacaktır.
 • BİLGİ, işbu çalışmayla ilgili her türlü cayma ve çalışmayı iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.
 • Teklif veren firma, BİLGİ'deki öğrenci ve çalışan sayılarının dönemsellik göstereceğini kabul eder.
 • Menü fiyatları ile sabit kira da dahil olmak üzere Üniversite'ye yapılacak her türlü ödeme her yıl Eylül ayında Ağustos ayı TÜFE & ÜFE verilerine göre maksimum TÜFE & ÜFE ortalamasında olmak koşulu ile tarafların mutabakatına göre güncellenecektir.
 • Sözleşmenin imzalanmasından doğan veya doğabilecek damga vergisi yükümlülüğü YÜKLENİCİ firmaya aittir. Üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında damga vergisi ödemekten muaftır. Yapılan ödemeye ilişkin makbuz sureti ÜNİVERSİTE'ye ibraz edilecektir.
 • Fiyatlandırma bölümündeki "sözleşme giriş bedeli" yalnız sözleşmenin imzalandığı yıl içerisinde olmak koşuluyla bir defaya mahsus verilecektir.
 • İşbu ihale kapsamında değerlendirilmeye açılan ve ihalede #4 numaralı bölüm olarak sunulan bölümün ruhsatlandırılmasıyla ilgili tüm sorumluluk YÜKLENİCİ firmaya ait olup burada yapılacak her türlü işlem öncesi tüm yetkili kurum ve kuruluşların yazılı onayı/muvaffakatnamesi alınmalı ve ÜNİVERSİTE'ye ibraz edilmelidir.
 • TABLDOT menuler,
 • Minik Salata
 • Yoğur, Cacık, Tatlı veya Meyve
 • Çorba
 • Yardımcı ürün
 • Ana Ürün
 • Servis 4 + 1 kaptan oluşmalıdır:
 • Her gün kırmızı et, beyaz et ve sebzeli yemek opsiyonlarıyla sunulmalıdır.
 • Santral 1 numaralı mahal için tescilli metrekareleri aşağıda bilgilerinize sunarız:
 • Kapalı Alan 1172,32m2
 • Taban Alanı 634,71m2
 • Tüm tuvaletlerin temizlik, bakım ve operasyon sorumluluğu YÜKLENİCİ FİRMA’da olacaktır. Kuştepe Kampüs’teki tuvaletlerin yenilenmesi ÜNİVERSİTE’ye, temizlik, bakım ve operasyon sorumluluğu YÜKLENİCi FİRMA’ya aittir.
 • Mutfaklardaki demirbaş yatırımları eskidir, yenilenmesi gerekebilir; bununla ilgili kararı saha gezilerinizde detaylı incelemeyle netleştirmenizi tavsiye ederiz. Demirbaşların bir kısmı ÜNİVERSİTE’ye bir kısmı yatırımcılara aittir.
İhale Dosya Ekleri