Geçmiş Dönem Rektörlerimiz

BİLGİ’de kurulduğu günden bu yana değerli akademisyenlerimiz Rektörlük görevi yürütmüşler; BİLGİ’nin eğitim felsefesini ve akademik duruşunu belirlemekte büyük rol oynamışlardır. “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” şiarını benimseyen akademisyenlerimizle birlikte yol alan Rektörlerimiz, BİLGİ’nin toplumla bütünleşen bir eğitim kurumu olmasının temellerini atmışlardır.