Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği - Doktor Öğretim Üyesi (3)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı’nda açık bulunan 1 (bir) öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 21.11.2023 – 21.12.2023
Resmi Gazete İlan Tarihi: İlgili ilan 21 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Adaylarda Aranan Özellikler:

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak, gömülü sistemler alanında bilimsel eserleri bulunmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

ÖNEMLİ:

*** İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu ve yabancı dil muafiyetine ilişkin yönetmeliğe, ‘İş Olanakları’ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesi'nde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü      
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı 
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
34060 Eyüpsultan / İstanbul

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 78 33