Kalite Politikası

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kalite politikasını aşağıdaki ilkeler belirlemektedir:

  • Üniversitenin misyon ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini yansıtacak olan temel ilkelerin uygulanmasını öncelik olarak görmek
  • Başta öğrenci ve çalışan olmak üzere iç ve dış tüm paydaşların süreçlere katılımını sağlamak ve memnuniyetini artırmak
  • Üniversitenin hizmet verdiği tüm alanlarda sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemek


Kalite politikası çerçevesinde sürdürülen çalışmaların koordinasyonu Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.


USUL VE ESASLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Güvencesi Çalışma Usul Ve Esasları için tıklayınız.

KALİTE KOMİSYONU
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri için tıklayın.


STRATEJİK PLAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi Stratejik Planı’na ulaşmak için lütfen tıklayın.


KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI


KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu-2018 için lütfen tıklayın.


KALİTE VE AKREDİTASYONLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kalite ve akreditasyon ödülleri için tıklayın.


WASC SENIOR COLLEGE AND UNIVERSITY COMMISSION (WSCUC)

BİLGİ Guide to Planning and Implementing Learning Outcome Assessment in Academic Programs 2017-2018
Etkin Öğretim Kılavuzu 2018-2019
BİLGİ Teaching Effectiveness Guide 2018-2019
WASC Rubric for Assessing the Integration of Student Learning Assessment into Program Reviews
Suggested Approaches for Evaluating Program Review on Educational Effectiveness Review Visits
WASC Resource Guide for Outcomes-Based Program Review
WASC Handbook of Accreditation 2013 Revised Quick Reference Guide
WASC 2013 Standards at a Glance
WASC PROGRAM REVIEW RUBRIC-Rubric for Assessing the Integration of Student Learning Assessment into Program Reviews
WASC PROGRAM LEARNING OUTCOMES RUBRIC - Rubric for Assessing the Quality of Academic Program Learning Outcomes
WASC CAPSTONE RUBRIC- Rubric for Using Capstone Experiences to Assess Program Learning Outcomes


AKTS BİLGİ PAKETİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Bilgi Sistemi (AKTS Bilgi Paketi) web sitesi için tıklayın.


DİPLOMA EKİ (DS)
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilere verilen Diploma Eki hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.


İLGİLİ YÖNETMELİK VE YÖNERGELER
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği için tıklayın.

FAYDALI LİNKLER

Yükseköğetim Kurulu (YÖK)
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
Türkiye Kalite Derneği (KALDER)
European University Association (EUA)
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
WASC Senior College and University Commission (WSCUC)
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)