Kalite Politikası

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kalite politikasını aşağıdaki ilkeler belirlemektedir:

  • Üniversitenin misyon ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini yansıtacak olan temel ilkelerin uygulanmasını öncelik olarak görmek
  • Başta öğrenci ve çalışan olmak üzere iç ve dış tüm paydaşların süreçlere katılımını sağlamak ve memnuniyetini artırmak
  • Üniversitenin hizmet verdiği tüm alanlarda sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemek


Kalite politikası çerçevesinde sürdürülen çalışmaların koordinasyonu Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

USUL VE ESASLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Güvencesi Çalışma Usul Ve Esasları için tıklayınız.

KALİTE KOMİSYONU
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri için tıklayın.


STRATEJİK PLAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi Stratejik Planı’na ulaşmak için lütfen tıklayın.


KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

 

UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ RAPORLARI

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Raporu (2020)

 

KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu-2018 için lütfen tıklayın.

 

KALİTE VE AKREDİTASYONLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kalite ve akreditasyon ödülleri için tıklayın.

 

KURUMSAL EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE KILAVUZ VE DOKÜMANLARI

WASC SENIOR COLLEGE AND UNIVERSITY COMMISSION (WSCUC) AKREDİTASYON DOKÜMANLARI

AKTS BİLGİ PAKETİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Bilgi Sistemi (AKTS Bilgi Paketi) web sitesi için tıklayın.

 

DİPLOMA EKİ (DS)
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilere verilen Diploma Eki hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

 

İLGİLİ YÖNETMELİK VE YÖNERGELER
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği için tıklayın.

FAYDALI LİNKLER

Yükseköğetim Kurulu (YÖK)
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
Türkiye Kalite Derneği (KALDER)
European University Association (EUA)
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
WASC Senior College and University Commission (WSCUC)
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)