Sosyal Sorumluluk ve Hobi Kulüpleri

BİLGİ Gezi ve Etkinlik Kulübü (Bi’gezet)

Öğrencileri BİLGİ’de düzenlenen organizasyonların yanı sıra Türkiye genelinde gerçekleşen başarılı etkinliklerle buluşturmayı amaçlar. Bu etkinliklere dahil olarak öğrencilerin gezmesini ve eğlenmesini, kulübe katılan öğrencilerin kendilerini ekip çalışması ve kriz yönetimi alanında geliştirmesini, insan ilişkileri açısından olumlu deneyimler kazanmasını amaçlar.
https://www.instagram.com/bigezet/

Bi'Bilgili Kulübü
"Bi’Bilgili, Bilgi Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirerek kariyer, akademik ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmayı
amaçlayan bir öğrenci kulübüdür. "
https://instagram.com/bi.bilgili

BİLGİ LEO Kulübü
Lions’un gençlik programı olan Leo, kişisel cömertliği, sorumlulu bilincini geliştirmek ve topluma gönüllü hizmet etmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda Leo; liderlik, deneyim ve olanak yaratmak olarak üç ana başlık altında çalışmalarını sürdürerek bir sivil toplu örgütü olarak toplumun sosyal hayatının gelişmesi yoluyla kalkınmasına hizmet eder. Lions gençliğe hizmet eder. Lions kulüplerinin ürettiği toplumsal projeler arasında gençlere yönelik olarak uygulanan Leo Kulüp Programı dünya gençliğine, gönüllülük yoluyla kişisel gelişim olanağı tanır. Bu olanak sayesinde Leo kulüpleri kendilerinden daha az şanslı insanların hayatlarında farklılıklar yaratmak için çalışmalarını sürdürürler. Leolar içinde bulundukları organizasyonun sağladığı imkanlar aracılığıyla, ihtiyacı olan insanlara fırsatlar yaratmanın yanında kendi vasıflarını da geliştirirler. Bugün ülkemizde yaklaşık 100’den fazla Leo Kulübü’nde yaklaşık 600 Leo faaliyet göstermektedir. Kulübümüz bu amaçların ışığında topluma hizmet ederken bir yandan da okulumuzda bu kültürün yıllar boyunca yaşatılarak geleceğin liderlerinin yetiştiği bir ekosistem oluşturmaktır.
https://www.instagram.com/bilgi.leo/

BİLGİ Meditasyon ve Asana Kulübü
Meditasyonla birlikte öğrencilerin düşüncelerini kontrol edebileceği, stres yönetimi konusunda kendilerini geliştirebileceği, bununla birlikte kendilerini meditasyona hazırlayan asanalarla (duruş) fiziksel olarak da desteklenebilecekleri pratikleri hayatlarına eklemeyi amaçlar.
https://instagram.com/bilgimeditationclub

BİLGİ Networking & Event Club
"Bilgi Networking ve Event kulübünün amacı farklı bölümden ve yaştan öğrencilerin arasında güçlü bir bağ oluşturmak ve onların her alanda bilgilerini ve networklerini geliştirmektir. Temel etkinlik hedefleri arasında alanlarında uzman kişiler ile konferanslar, farklı hobilere yönelik atölye çalışmaları, lisans hayatına yeni başlayanlar için mentorluk programları ve öğrencilerin streslerini atıp tekrar motivasyonlarını kazanmalarını sağlayacak eğlence etkinlikleri bulunmaktadır.
https://instagram.com/bilginetworkingeventclub

BİLGİ Public Speaking & Publishing Club
Bilgi PUB, öğrencilerin üniversite yaşamlarında edindikleri bilgileri daha etkili sunumlar ve makalelerle profesyonelce aktarabilmeleri ve iyi bir beden diliyle ikna kabiliyetlerini geliştirebilmeleri amacıyla akademik çalışmalarında daha güçlü cümleler kullanabilmenin yanı sıra kariyer yolculuklarında yapacakları çeşitli topluluk konuşmaları için birçok deneyim kazanabilecekleri esnek bir ortam sunmayı amaçlar. Bu doğrultuda üyeler seçecekleri konular üzerinden toplantılar yaparak birbirlerini geliştirebilecek ve düzenlenecek seminerlerle uzmanların deneyimlerini dinleme fırsatı bulacaklardır.Aynı zamanda topluluk önünde daha rahat konuşup çeşitli, farkli bölümlerle fikir alışverişi ve network oluşumuna fırsat açmayı hedeflemektedir.
https://instagram.com/bilgi.pub

BİLGİ Rotaract Topluluğu
Rotaract topluma hizmet, bireysel gelişim, mesleki gelişim, bireyler arasında dostluk ve anlayışın geliştirilmesi, uluslararası ilişkilerin ilerlemesi için çalışır. Rotary ve Rotaract dernekleri, yüz yılı aşkın zamandır süregelen kuralları, organizasyon yapısı, yönetimi, gerçekleştirdiği faaliyetleri ve belki de hepsinden önemlisi olan gelenekleri ile dünyada en fazla kurumsallaşan ve organize olan sivil toplum örgütlerinden biridir. BİLGİ Rotaract Topluluğu Uluslararası Rotary'nin ve Rotaract’ın üniversite öğrencilerine sağladığı projeler ve programları konusunda Bilgi öğrencilerini bilgilendirmek ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Rotaract'ı Bilgi öğrencilerine tanıtmak için kurulmuş, bağımsız bir öğrenci topluluğudur.
https://www.instagram.com/bilgi_rotaract/

BİLGİ Sos-K Sosyal Sorumluluk Kulübü
Sosyal sorumluluk alanında çeşitli STK ve vakıflarla ortak çalışmalar yapar ve kendi özgün sosyal sorumluluk aktivitelerini düzenler. Sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve toplumsal farkındalığı üyelere aşılamak amacıyla kurulmuştur.
https://instagram.com/bilgisosyalsorumluluk

Bilgili Patiler Kulübü
İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinde, sokaklarda ve ormanlarda yaşayan sokak hayvanlarının barınma, sağlık, beslenme ve gerekli diğer ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetlerde bulunmayı amaçlar. Üniversite öğrencilerini hayvanlar konusunda bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefler.
https://instagram.com/bilgili.patiler

BİLUM Kulübü
Her üniversite öğrencisinin eğitim hayatı boyunca en az bir defa sosyal sorumluluk deneyimi kazanmasını sağlamak adına çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yürütür. Amacını gerçekleştirmek adına “Doğa ve Çevre” , “Hayvanlar” ve “Çocuklar” başta olmak üzere sosyal sorumluluk etkinlikleri, projeleri düzenler. Maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyan tüm canlılar için dayanışma içinde olmayı misyonu olarak benimser.
https://instagram.com/bilgibilum

Engelsiz BİLGİ
Engelli bireylerin toplumdaki farkındalığını ortaya koyabilmek ve bu çerçevede insanları bilgilendirmek için okul bazında çalışmalar yürütmekle başlayarak daha fazla kitlelere ulaşmak.
https://instagram.com/engelsiz_bilgi

UA Uni BİLGİ
BİLGİ bünyesindeki Galatasaraylı öğrencileri aynı çatı altında toplamayı amaçlar.
https://instagram.com/uaunibilgi

Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler
Birlik ve beraberlik önderliğinde olan bir sivil toplum örgütüyüz. Öncelikli amacımız Fenerbahçe çatısı altında olmaktır.
https://instagram.com/bilgi.un...

Warders Of BİLGİ
Okulumuzun motosiklet kültürüne bağlı öğrencileri ile motosiklet kültürünü yaşatmak ve bir sonra ki nesile en doğru şekilde aktarmak kulübün ana amacıdır.
https://instagram.com/wardersofbilgi