Sosyal Sorumluluk ve Hobi Kulüpleri

Bigezet Kulübü

Öğrencileri BİLGİ’de düzenlenen organizasyonların yanı sıra Türkiye genelinde gerçekleşen başarılı etkinliklerle buluşturmayı amaçlar. Bu etkinliklere dâhil olarak öğrencilerin gezmesini ve eğlenmesini hedefler. Kulübe katılan öğrencilerin kendilerini ekip çalışması ve kriz yönetimi alanında geliştirmesini, insan ilişkileri açısından olumlu deneyimler kazanmasını amaçlar.

ismail.unver@bilgiedu.net

BİLGİ Açık Kapı Kulübü

Travma ve şiddeti önleyici çalışmalar oluşturmayı ve bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlar.

reyhan.simsek@bilgiedu.net

BİLGİ Üniversiteli Beşiktaşlılar Kulübü

BİLGİ bünyesindeki Beşiktaşlıları bir çatı altında toplamayı amaçlar.

burak.emanet@bilgiedu.net

BİLGİ International Volunteers Club

Değişim programları kapsamında gelen veya BİLGİ’de öğrenim görmekte olan tam zamanlı uluslararası öğrencilere İstanbul’a gelişleri öncesinden dönüşlerine kadar gönüllülük esasına dayalı olarak yardımcı olmayı hedefler. Uluslararası öğrenciler için etkinlikler düzenleyerek BİLGİ’nin uluslararasılaşmasına destek olmayı amaçlar.

Mustafa.dossul02@bilgiedu.net

BİLGİ Merge Kulübü

BİLGİ Merge Kulübü kurumlarla işbirliği yaparak kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ekseninde bilinçlendirme amaçlı projeler geliştirmektedir.

oyku.sonmez@bilgiedu.net

BİLGİ NAR Dayanışma Kulübü

BİLGİ NAR, mağduriyetler, ekoloji ve dayanışma hakkında çalışmaktadır. Yaşanan mağduriyetlere pratikte çözümler üretmenin yanı sıra, bu mağduriyetlere sebep olan nedenler hakkında öğrencilerin özgürce tartışmalar yürütebileceği ve vizyonlarını genişletebileceği bir platformdur.

irem.atay@bilgiedu.net

BİLGİ Sos-K Sosyal Sorumluluk Kulübü

Sosyal sorumluluk alanında çeşitli STK ve vakıflarla ortak çalışmalar yapar ve kendi özgün sosyal sorumluluk aktivitelerini düzenler. Sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve toplumsal farkındalığı üyelere aşılamak amacıyla kurulmuştur.

Ayca.gundag@bilgiedu.net

BİLGİ’li Patiler              

İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinde, sokaklarda ve ormanlarda yaşayan sokak hayvanlarının barınma, sağlık, beslenme ve gerekli diğer ihtiyaçlarının karşılanması adına faaliyetlerde bulunmayı amaçlar. Üniversite öğrencilerini hayvanlar konusunda bilgilendirmeyi hedefler.

deniz.ozturk05@bilgiedu.net

Bilim Kurgu Ve Fantastik Kurgu Kulübü

Kulübün kuruluş amacı bilim kurgu ve fantastik kurguyu üyelerine tanıtmak ve bu temadaki etkinliklerde üyeleriyle bir araya gelmektir. Bilim kurgu ve fantastik kurgu kapsamındaki film, dizi, kitap, oyun, evren, çizim, kostüm, vb tüm medyalar kulübün ilgi alanındadır. Bunun yanı sıra üyelerin “FRP” ile tanışmasını sağlayarak bu alanda eğitim verir. Bilim kurgu ve fantastik kurguya ilgi duyan öğrencilerin birbirleriyle tanışabileceği bir ortam yaratır.

kerim.ayvaz@bilgiedu.net

BİLUM Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve STK’lar arasında bir köprü oluşturmak ve BİLGİ’nin sosyal sorumluluk yönünü daha fazla güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyan tüm canlılar için dayanışma içinde olmayı misyonu olarak benimser. “Düşler Kavanozu”, “Bir Varmış Bir Yokmuş Bir yokmuş”, “Tek Çatı Girişimi” ve “Nar Harekatı” gibi kulüp bünyesinde daimi olarak devam eden sosyal sorunluluk projeleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Tomurcuk Vakfı, ÇOGEM, Çorbada Tuzun Olsun, Kansersiz Yaşam Derneği, Rehber Köpek Derneği ile sene boyunca birçok etkinlik düzenlenmektedir.

Nazli.yazar@bilgiedu.net

Radyo Vesaire

İstanbul Bilgi Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine canlı internet radyo yayıncılığı deneyimi sunmayı amaçlar. Bünyesindeki çalışma birimleriyle sektörel farkındalık oluşturmak ve kazanımlar sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür.  Öğrenciler için özgür bir düşünce platformu olmanın yanı sıra, onların araştırma ve geliştirme becerilerini artırmayı hedefler.

ahmet.ibre@bilgiedu.net

Seramik Kulübü

Seramiğe ilgi duyanların haftada bir gün buluşup birbirlerine bildiklerini öğretebileceği bir kulüptür. Üyeleri üretim laboratuvarında seramik ile üç boyutlu baskı gibi farklı medyumları bir araya getirebilecekleri çalışmalara katılabilir ve seramik sanatçılarından eğitim alabilir.

dilara.ates@bilgiedu.net

UA Uni BİLGİ

BİLGİ bünyesindeki Galatasaraylı öğrencileri aynı çatı altında toplamayı amaçlar.

Serkan.arikan@bilgiedu.net

Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler

BİLGİ’deki Fenerbahçeli öğrencileri bir araya getirmeyi ve onlarla birlikte çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi amaçlar.

mithat.kurtay@bilgiedu.net

Warders Of BİLGİ

Warders of BİLGİ motosiklet kulübü, gençleri motosiklete yönlendirirken doğru ve bilinçli bir şekilde bu işe başlamalarına destek olmayı hedefler. Üniversitedeki genç motosiklet sürücülerini aynı çatı altında toplamayı, onlarla birlikte çeşitli etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi ve gençlere motosiklet kültürünü yaşatmayı amaçlar.

kadircan.oruk@bilgiedu.net