Sosyal Sorumluluk ve Hobi Kulüpleri

BİLGİ Toplum Gönüllüleri (TOG)

Gençler için gençlerle birlikte toplumsal barış ve daha iyi bir toplum gayesiyle çalışan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 126 örgütlenmesinden biri olan Bilgi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü, kendi yerelinde de bu gayelerle faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi içerisinde sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve hayata geçirmek. Projelerin spesifik bir konusu olmak zorunda değildir.

Ultraaslan Bilgi Kulübü

Kulüp taraftarlarına yönelik etkinlikler düzenler, taraftar olma bilinci aşılamak için birlikte maçlara gider. Galatasaraylı arkadaşları aynı çatı altında toplamak temel amacımızdır.

tugay.vatansever@bilgiedu.net

Açık Kapı Kulübü

Bilgi Açık Kapı, barışçıl birey ve sağlıklı toplum amacına yönelik çalışmalar yapar. BAK, şiddet ve travmaların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmanın ve yapılan çalışmalara da destek vermenin gerekliliğine inanmaktadır. Bu sebeple, toplumu insan eliyle yapılan travmalar ve etkileri konusunda bilinçlendirerek ve şiddeti önleyici programlara destek vererek çalışır.

ecem.uysal@bilgiedu.net

Barınakta Hayat Var

Kampüsümüzü paylaştığımız hayvan dostlarımıza ve kampüs dışarısındaki terkedilmiş ve yardıma muhtaç hayvan dostlarımıza destek olmak adına kurulmuş sosyal sorumluluk kulübüdür.

engin.sezerli@bilgiedu.net

Bİ Fark Kulübü

Kulübümüz, ülkemiz ve dünyada çeşitli gruplara karşı var olan önyargılar ve maruz kalınan ayrımcılık konusunda çalışmayı planlar. Hayatın her alanında karşılaşılan önyargı, zorluk ve engelleri tespit ederek bunlarla mücadele etmek ve eşitlikçi bir ortam sağlamayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda destekleyeceği teorik ve pratik çalışmalar, çözümler ve sosyal bilimlerin birikimlerden beslenecek ve bu doğrultuda farkındalık kazandıracaktır.

selen.anameric@bilgiedu.net

Bİ' Kahve 2 Sohbet

Çoğunluk olarak İletişim Fakültesi öğrencileri olarak çekimini gerçekleştirdiğimiz Bi’ Kahve 2 Sohbet adlı Youtube programımızı sürdürmek.

onur.aydin04@bilgiedu.net

BİLGİ Nar

Kulüp mağduriyetler üzerine çalışmak için kurulmuştur. Her bölümden ve her sınıftan öğrenciye açıktır. Gerek kampüs içi gerek şehir içi ve şehirlerarası problemler tespit edilir. Öğrenciler ve üyeler bu mağduriyetler hakkında projeler üretir. Daha sonra bu projeler dayanışma içinde gerçekleştirilir.

yaren.karadas@bilgiedu.net

BİLGİ Seramik Kulübü

Seramik konusuna ilgi duyan insanların haftada bir buluşup birbirlerine bildiklerini öğretebileceği, üretim laboratuvarının imkanlarıyla seramik ile üç boyutlu baskı gibi farklı medyumları bir araya getirebilecekleri, dışarıdan seramik sanatçılarını davet ederek eğitim alabilecekleri bir alan yaratmak.

feryal.cezayirli@bilgiedu.net

Gezi ve Etkinlik Kulübü

Gezi ve etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin daha sosyal ve aktif bir birey olmasına katkı sağlamak. Çeşitli organizasyonlar düzenleyerek insanları eğlendirmek ve okul ruhunu güçlendirmek.

yunuscan.dogdu@bilgiedu.net

BİLGİ Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Kulübü

Fenerbahçe çatısı altında toplanacak öğrencilerin sosyal faaliyetler ile kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Melih.tokgozoglu@bilgiedu.net

Hayata Bağış Kulübü

Asıl amacı, artan kazalar, kronik hastalıklar ve uzayan yaşam süresi nedeniyle organ bağışı bilincini geliştirmek, sağlıklı yaşamı korumak ve desteklemek için farkındalık çalışmaları yürütmektir.

Ali.ayhan02@bilgiedu.net

Sinema Kulübü

Okulda film gösterimleri yapıp, filmler üzerine analiz konuşmaları ve atölyeler düzenlemek.

can.terzi02@bilgiedu.net

Yeşil Sevenler Kulübü

Kulübümüzün amacı öğrencilerin doğaya ilişkin farkındalıklarını arttırıp onları doğayla daha entegre bir ilişki geliştirmelerine yönelik etkinlikler (seminer, gezi, sosyal sorumluluk  projesi vb.) planlamak ve icra etmek.

oguzhan.kirilmaz@bilgiedu.net

The Internationals

Tüm yabancı öğrencilerin kaynaşması ve kültürlerini tanıtmak için sosyal etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

naz.yegenaga@bilgiedu.net

BİLGİ Kızılay

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri faaliyetlerle politik , din , mezhep , ırk ve cinsiyet gözetmeksizin tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak insan sağlığının korunması doğrultusunda her koşulda muhtaç ve korumasız insanlara yardım etmek.

furkan.alper@bilgiedu.net 

Bilgili Kartallar

Kulüp taraftarlarına yönelik etkinlikler düzenler, taraftar olma bilinci aşılamak için birlikte maçlara gider.

ali.tekin@bilgiedu.net

BİLGİ S.O.S.K

Sosyal sorumluluk alamında çeşitli stk ve vakıflarla ortak çalışmalar yapar ve kendi özgün sosyal sorumluluk ativitelerini düzenler, sosyal sorumluluk bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalığı üyelere aşılamak amacıyla kurulmuştur.

ayca.gundag@bilgiedu.net

BİLUM Kulübü

Bilgi Üniversitesi ve STK’lar arasında bir köprü oluşturmak ve okulun sosyal sorumluluk yönünü daha da güçlendirmek amacıyla kurulduk. Çevremizde bizlerin maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz tüm canlılara karşı dayanışma içinde olacağımız bir misyon edindik. Bu desteği sağlamak adına büyük bir özveri ve emekle hayata geçirdiğimiz, geçirmeyi planladığımız projelerimizi ve etkinliklerimizi yürürlülüğe koymaya devam ediyoruz.

Nazli.yazar@bilgiedu.net

BİLGİ Çizgi Roman Kulübü

Bilgi Çizgi Roman Kulubü, çizgi roman severlerle hem ana akım hem de bağımsız çizgi romanların ayrıntılı okumasını, tartışmasını ve incelemesini yapmak; bunun yanısıra incelediğimiz çizgi romanlar ve yapacağımız workshop ve seminerlerle “bir çizgi roman nasıl yaratılır?” konusuna eğilmek ve sene boyunca yaptığımız çalışmalar temel kolektif bir çizgi roman yaratmak amacıyla kurulmuştur.

su.sezgin@bilgiedu.net

Engine Field Extreme Sports-EFES Of BILGI

İnsanlara motor sporlarını sevdirmek, bu konuda öğrenmek istedikleri bilgileri profesyonel bir şekilde almalarını sağlamak ve gerekli faaliyetlerde hem toplumsal olarak hem de profesyonel olarak gelişmelerini sağlamak. Otomobil üzerine yapılabilecek her şeyin en iyi şekilde yapılması amacıyla kurulmuş olan bir kulüptür. Bu kulüpte gerek eğitimlerle gerek kulüp üyelerinin paylaşımlarıyla her otomobil sever arkadaşımız kendilerini en iyi bilgi akışı, aktiviteler, ve eğlenceli fuar organizasyonlarında bulacaktır.

Deniz.demir06@bilgiedu.net

Frankofoni Kulübü

Fransız dili ve kültürünün okul içerisinde özendirilmesi ve planlanan etkinliklerle yaygınlaştırılması.

cem.aksoy03@bilgiedu.net